Tartsd velünk az irányt!
Budapest, 2015.10.22.

A Nemzeti Pályaorientációs Portál

Általános Felhasználási Szabályzata

 

(Jelen Szabályzat hatályos 2016. 04.05.-től.)

 

Mielőtt elkezdi használni a https://palyaorientacio.munka.hu portál (a továbbiakban: Portál) oldalait, illetve igénybe veszi szolgáltatásainkat kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Felhasználási Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

 

A Portál használata ingyenes, használata a honlapra látogató, valamint a regisztrált felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) saját és kizárólagos felelőssége.

A honlapra fellépő személy a Portál használatával elfogadja a Portál egész területén érvényes Szabályzatot, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Portál egyik szolgáltatásának sem.

 

A Portál a TÁMOP 2.2.2. – A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jött létre. A Portál üzemeltetője és tulajdonosa a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: Szolgáltató).

 

A Portál célja

 

A Portál célja egy magas szakmai színvonalat képviselő integratív web-alapú rendszer széles körű elérhetővé tétele, amelynek fő feladatai

•             Kérdőívek kitöltése és kiértékelése útján pályaválasztási, szakmaválasztási döntések segítése, foglalkozások ajánlása.

•             Naprakész információk megjelentetése, ezzel segítséget nyújtva a különböző korosztályú és érdeklődésű látogatóknak (diákoknak, álláskeresőknek, pedagógusoknak, szakmai tanácsadóknak).

•             A magyar tanácsadói hálózat tevékenységének mind szélesebb körű ismertté tétele.

•             Személyre szabott segítség nyújtása az iskoláskortól a nyugdíjig.

  • Pályaorientációs szakemberek, pedagógusok, tanácsadók szakmai támogatása.

•             Információcsere lehetőségének biztosítása (chat fórumok).

•             Kutatások eredményeinek, publikációk, képek, filmek megjelentetése.

•             Az önismeret fejlesztésének támogatása különböző síkokon.

  •       Saját fiókom működtetése
  •       E-portfólió működtetése

 

A Portál akadálymentesítése kiemelt fontosságot élvezett a fogyatékos felhasználók számára az AA tanúsítványban foglaltaknak megfelelően került kialakításra.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására, amelyről a nyitó oldalon előzetesen tájékoztatja a Felhasználókat. 

A módosítások hatálybalépését követő Portál-használat ráutaló magatartásként azt jelenti, hogy Felhasználó elfogadta a https://palyaorientacio.munka.hu Portál mindenkor hatályos Általános Felhasználási Szabályzatát.

 

 

 

 

 

Általános szabályok, fogalmak

 

Jelen Szabályzat elfogadásával megállapodás jön létre a Szolgáltató, mint a https://palyaorientacio.munka.hu webcímen üzemeltetett portál üzemeltetője és a Felhasználó között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Portál használata ráutaló magatartásként a Szabályzat elfogadását és betartásának vállalását jelenti.

 

A Szolgáltató

 

A Szolgáltató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium

A Szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

A Szolgáltató elérhetősége (elektronikus levelezési címe): info.palyaorientacio@munka.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90467/2015.

 

 

A Felhasználó

 

Felhasználó a Portál látogatója, illetve mindenki, aki a Portál bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

Amennyiben felhasználóként kérdése lenne a jelen Szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk az info.palyaorientacio@munka.hu  e-mailcímre, és megválaszoljuk kérdését.

Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos-felhasznalasi-szabalyzat.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése - például a nyilvános kommunikációs csatornák használata (fórumok, blogok, hozzászólások, stb.) - tárhely szolgáltatásnak minősül.

 

A Szolgáltató fenntartja magának jogot - bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül - az egyes Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Hogyan veheti igénybe a Portál funkcióit, szolgáltatásait?

 

A felhasználó lehet regisztráció nélküli vagy regisztrált az alábbiak szerint:

 

A regisztráció nélküli felhasználó

 

A regisztráció nélküli felhasználó látogatónak minősül, és csak a Portál nyilvános tartalmait olvashatja, de nem használhatja a csak regisztrált felhasználó számára fenntartott szolgáltatásokat és alkalmazásokat.

 

A regisztrált felhasználó

 

A regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a Portál által nyújtott valamennyi szolgáltatás és alkalmazás teljes körű használatára jogosult, felhasználói szerepköre szerint. A regisztráció bárki részére feltétel nélkül lehetséges, önkéntes és ingyenes. A Szolgáltató ellentétes döntéséig bárki a Portál regisztrált Felhasználója lehet, aki elfogadja a jelen Szabályzatot és a Portál Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát.

A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy a Felhasználó ismerje a jelen Szabályzatot  és elfogadja a Portál Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát.

 

A regisztrált magánszemély Felhasználók egyaránt lehetnek kiskorúak és nagykorúak is. A kiskorú Felhasználók regisztrációjára azonban speciális szabályok vonatkoznak, a jelen szabályzat szabályai szerint.

 

A regisztráció folyamata

 

A portál egyes szolgáltatásainak az eléréséhez szükség van a regisztrációra.

 A portálon a Belépés/Regisztráció fülre kattintva lehet eljutni a Regisztráció fülhöz ahol meg kell adni a kért adatokat és ezt követően lehet belépni a portálra. A regisztráció a regisztrációs adatlap kitöltésével kezdődik, ahol a csillaggal megjelölt mezők kitöltése „kötelező”, amely azonban nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen mezők kitöltése nélkül a regisztráció nem zárul le sikeresen, így ezen mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezet.

 

 A portálra belépve folytatni kell a regisztrációt ahhoz, hogy az egyes személyre szabott szolgáltatásokat elérje a Felhasználó. Célcsoporttól függően a Saját fiókom vagy az E-portfólió

fülre kattintva elérhető a Személyes adataim almenü. Itt belépve kell, a bővebb adatkört megadni, a rendszer ezek alapján megállapítja, hogy a regisztráló melyik felhasználói csoportba tartozik és ezt követően automatikusan megkapja az ehhez járó szerepkört.

 

Az adatok mentésre kerülnek így a Felhasználóknak a további belépések során már csak a e-mail címet és jelszót kell megadniuk, a Portálra történő belépést követően a regisztrációhoz tartozó szerepkör is automatikusan működik.

 

 Egy Felhasználónak több szerepköre is lehet pl. egy felsőoktatásban tanuló hallgató lehet egyben szülő és álláskereső is. A több szerepkörrel rendelkező felhasználónak lehetősége nyílik fiókot váltani, így nem keverednek az egyes szerepkörök adta jellemzők.

-

A regisztráció során rögzítésre kerülő adatok körét – felhasználói csoportok szerinti bontásban –  az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban lehet megtekinteni.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció során bekért adatfajták körét megváltoztassa, ill. meghatározza, hogy a továbbiakban az egyes adattípus kötelező vagy opcionálisan megadandó. A módosítás azonban visszamenőlegesen nem érvényesíthető a már regisztrált felhasználókra.

 

Regisztrációkor az új Felhasználó részére érkező visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó e-mail címét és belépési jelszavát  valamint egy linket az e-mail cím és a regisztráció megerősítéséhez.

 

Regisztrálás és belépés után jön létre Felhasználó személyes oldala, a Saját fiókom vagy az E-portfolió oldal.

 

A regisztráció befejezése előtt kötelező az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát elfogadása a jelölő négyzet bekattintásával.

 

 

 

 

 

Kiskorúak regisztrációja

 

 A Ptk. 12/A. § (1) bekezdése értelmében

„korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem

cselekvőképtelen”.

A fenti jogszabályhely (2) bekezdése alapján „a korlátozottan cselekvőképes kiskorú

nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

 

A https://palyaorientacio.munka.hu oldalon a 16 éven aluli Felhasználok csak és kizárólagosan abban az esetben regisztrálhatnak ha a törvényes képviselőjük beleegyezik, jóváhagyja a kiskorú regisztrációját.

 

A 16 éven aluli Felhasználó megkezdi a regisztrációját a portálon, majd a belépés után kitölti a további adatokat. A születési adatok megadását követően a rendszer megállapítja a Felhasználó életkorát, és ha a Felhasználó nem töltötte be a 16 életévét, akkor felugró ablakban értesíti, hogy adja meg a törvényes képviselőjének (szülő/gondviselő) e-mail címét mivel a regisztrációjához szükséges a törvényes képviselő jóváhagyása. Ezt követően automatikus tájékoztató levelet küld a Portál a törvényes képviselőnek a  regisztrációt jóváhagyó linkkel. Ha a további regisztrációhoz szükséges adatokat megadja a törvényes képviselő és bekattintja a jóváhagyó linket akkor folytatódik a regisztráció. Ha a törvényes képviselő jóváhagyta a 16 éven aluli Felhasználó regisztrációját, akkor erről e-mail értesítést kap a Felhasználó, hogy folytassa a megkezdett regisztrációt. Amennyiben nem járul hozzá a törvényes képviselő a regisztrációhoz akkor a Felhasználót e-mailben értesíti erről a Portál és törli a megkezdett regisztráció adatait.

 

 

Ha kérdése van a regisztrációval kapcsolatban

 

A Szolgáltató nevében a regisztráció során az Portálszerkesztőség jár el. A regisztrációval kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő e-mailcímen keresztül teheti fel:  admin.palyaorientacio@munka.hu

 

Törölni szeretné regisztrációját?

 

A regisztráció törléséről a Felhasználó bármikor szabadon dönthet, törlés csak a regisztrációkor használt e-mail címről történhet. A törlési igényt az alábbi e-mail címre kell küldeni: hd@lab.hu

A Felhasználó a regisztrációs adatlapon szereplő követelmények szerint, szabadon határozza meg jelszavát, annak titokban tartásáért maga felelős. A felhasználói jelszó bármikor megváltoztatható a belépést követően a „Saját fiók” menüpont alatt.

 

Elfelejtette a jelszavát?

 

Elfelejtett jelszó esetén a Felhasználónak lehetősége van a megadott e-mail címére jelszó emlékeztető üzenetet kérni, amennyiben jelszavát elfelejtette.

 

 

Segítünk, hogy megtalálja az Önnek fontos tartalmakat. Használja a tartalomkeresőket!

 

A Portálon a kívánt tartalmak megtalálását különböző kereső funkciók biztosítják, így a szabad szavas keresők, az egyszerű vagy összetett keresők, a böngészők. Lehetőség van egyszerű feltételek és összetettebb, több szempontra kiterjedő feltételek megadására. A rendszer minden keresés adatait statisztikák készítése céljából eltárolja, így a Felhasználó a későbbiekben bármikor újra lefuttathatja egy korábbi keresését. A keresést bárki használhatja, aki a Portálhoz hozzáfér, azonban a kereső mindenkinek csak azokat a tartalmakat listázza, amelyekhez jogosultságai alapján hozzáfér.

 

Próbálja ki a Portál funkcióit, szolgáltatásait! (A-F):

 

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Portál szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatások körének, tartalmának módosítására.

  1. Kérdőívek

A Portál egyik fő feladata kérdőívek útján biztosítani az érdeklődőknek, hogy visszajelzést kaphassanak erősségeikről, gyengeségeikről, érdeklődési körükről, orientációjukról. A kitöltött kérdőívek eredményei alapján foglalkozások ajánlása az érdeklődők számára.

 

  1. Fórum, chat és egyéb a Felhasználó által generált tartalmak

A Felhasználók a nyilvános kommunikációs csatornákat használva (fórumok, chatek, hozzászólások, stb.) a Szabályzatot betartva írásokat, hozzászólásokat, véleményeket, értékeléseket, kérdéseket és más a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: felhasználói tartalmak) tehetnek közzé a Portálon.

 

  1. Üzemlátogatást szervező rendszer

Pillantson be az adott szakmákba a helyszínen! Ezen funkció keretében Felhasználóink kiválaszthatják, hogy az aktuális listán elérhető üzemlátogatási lehetőségekből, mely cégeknél, intézményeknél szervezett üzemlátogatáson kívánnak részt venni.

 

  1. Online tanácsadás

Kérdése van? Kérdezzen szakértőinktől! Az online tanácsadás során Felhasználóink kérdéseket tehetnek fel szakmai tanácsadóink részére, akik válaszolnak részükre.

  1. Tanácsadók Virtuális Közössége (TVK)

A Portál kiemelt célja, hogy elősegítse a különböző szakemberek egymás közötti szakmai kapcsolattartását, ily módon szakmai érintkezési, publikálási felületet biztosítson számukra, valamint a szakértők megjelölhetik, hogy kívánnak-e működni a Portálon online tanácsadóként.

  1. E-portfolió

Az E-portfólió a Felhasználó saját, okos fiókja. Az E-portfólió oldal tartalmazza a Felhasználó saját adatait, továbbá a Portál használatával kapcsoltban létrejött eredményeit, fontos dokumentumait.

 

A Felhasználó a fenti szolgáltatások, ill. alkalmazások használatával elismeri, hogy kötelezettséget vállal a  Nemzeti Pályaorientációs Portál Általános Felhasználási Szabályzatának az elfogadására.

 

A Felhasználó felelősségére vonatkozó szabályok

 

A Felhasználót teljes felelősség terheli a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni fiókja bármely jogosulatlan felhasználásáról. A Szolgáltató nem felelős a felhasználói jelszavak vagy fiókok illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető minden tartalom, vagy  a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve ál-levélküldés céljára nem használja.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szabályzat megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a Felhasználói profil törléséből esetlegesen eredő minden kárért. A Szolgáltató a Felhasználó kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely más harmadik személy felé.

Szerzői jogi védelem

 

A Portál és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

 

A Portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, ill. a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, kizárólag változatlan formában, a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrásmegjelölés pontos meghatározásával megengedett.

 

Jogi nyilatkozat

 

A Portál üzemeltetése során a Szolgáltató igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges pontatlanságáért, félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Vissza a háttéranyagokhoz