Tartsd velünk az irányt!

Adatvédelmi és -biztonsági felelős

Foglalkozás rövid bemutatása

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosításával kapcsolatos feladatok összességét látja el. Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

  • Állapotfelmérést, kockázatelemzést végez. Felméri az adott szervezet adatvédelmi és -biztonsági állapotát, azonosítja a kockázatokat.
  • Adatvédelmi és -biztonsági szabályzatokat, előírásokat készít, készíttet. Ennek célja a szervezet munkatársainak adatvédelmi és -biztonsági képzése, a szükséges intézkedések végrehajtása, végrehajtatása.
  • Az adatvédelem és -biztonság megvalósításához szükséges működésmódot kidolgozza. Ezáltal az adatok biztonságát és védelmét fenyegető kockázatok minimalizálására törekszik.
  • Adatvédelmi és -biztonsági fejlesztéseket rendel meg. Amennyiben lehetséges, a szervezeti működésmódot fejleszti olyan irányban, hogy az adatvédelem és -biztonság szintje növekedjen.
  • Az adatbiztonságot teszteli, tesztelteti. Kidolgoz és megvalósít olyan tesztelési eljárásokat, melyek támadásokat modelleznek és ezeket végrehajtva további kockázatokat azonosít, ezek kivédésére lépéseket tesz.
  • Részt vesz támadások elhárításban. Amennyiben fizikai, vagy informatikai úton támadás történik, irányítja az ez elleni védekezést.
  • Károkat mér fel és részt vesz a helyreállításban. Amennyiben adatbiztonságot érintő támadás történik, felméri a fellépő károkat és az eredeti állapot visszaállításának érdekében lépéseket tesz.
  • Tudását fejleszti. Más adatvédelmi és –biztonsági szakemberekkel találkozik, konferenciákra jár, interneten informálódik a legújabb kutatási eredményekről.