Tartsd velünk az irányt!

Adótanácsadó, adószakértő

Foglalkozás rövid bemutatása

Az adótanácsadó, adószakértő a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez. Munkája során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Értelmezi a kapott megbízást. Feltárja a tényeket és értelmezi azokat.
 • Azonosítja az adókötelezettségeket. Ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
 • Adózási számításokat végez, és azokat dokumentálja. Részt vesz:
  • a vállalkozás adókötelezettségeinek kiszámításában;
  • a bevallások elkészítésében és ellenőrzésében;
  • az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében;
  • elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
 • Közreműködik az adókötelezettségek teljesítésében. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik.
 • Képviseli ügyfelét. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.
 • Adótanácsadói véleményt készít, ellenjegyez.
 • Képzéseken vesz részt.