Tartsd velünk az irányt!

Adatbázis kezelő

Mit kell tudni az adatbázis kezelőről?

A jó adatbázis – adatstruktúra, táblázat, szótár stb. – nagy érték, létrehozása hatalmas munka, elvesztése esetén az adatokat sokszor lehetetlen pótolni. Ilyen adat lehet többek között a dolgozói nyilvántartás, számviteli információ, vagy a termelési eredmény. Az adatbázis kezelő munkája során vállalati információs rendszereket, döntéstámogató rendszereket tervez, készít, vagy szakértői rendszereket fejleszt. Elsődleges feladata az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk biztonságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel az adatok rendszerezése, a számítógépes munka. Éppen ezért elengedhetetlen lesz, hogy értsd az adatbázisok nyelvezetét, és jó rendszerező képességed legyen, hogy az elvárt struktúrákat meg tudd valósítani. Ebben segít majd, ha logikusan tudsz gondolkodni és jó a probléma megoldási képességed, hiszen ezeket alkalmazva kell majd megoldanod egy-egy adatbázis tervezést, felépítést, illetve az abban történő keresési szempontokat megadni. Az informatika folyamatosan fejlődik, így szükséges lesz, hogy nyomon tudd követni – elsősorban angolul – a változásokat.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola elvégzését követően egy gimnáziumban vagy – informatikai – szakközépiskolában le kell érettségizned. Ezt követően kezdheted meg a programtervező informatikus alapképzési szakot egy felsőoktatási intézményben.

 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Tárgyias
 • Megvalósító
 • Elemző

Az adatbázis kezelő olyan szakember, aki a megszerzett informatikai ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni a gyakorlatban és a gazdasági élet több területén. Ehhez a szakmai ismeretek mellett a következő képességekre lesz szükséged:

 • Digitális kompetencia, amivel képes leszel a számítógép magabiztos használatára;
 • Rendszerezés, hogy tudd az információkat csoportosítani, hasonlóságukat, eltéréseiket, a köztük lévő kapcsolatokat megállapítani;
 • Logikus gondolkodás, a kapcsolatok megértése, az ok-okozatok felderítése végett;
 • Probléma megoldási képesség, a felmerülő, akár újszerű problémák kezelése során szükséges;
 • Tanulás, mivel az informatika, azon belül az adatbázisok kezelésének szakmai jellemzői gyorsan változnak, fontos, hogy a fejlődéseket nyomon tudjad majd követni;
 • Idegen nyelvi kommunikáció, mert az informatika nyelve az angol, így a szakmai újításokról is angolul tudsz majd tájékozódni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A foglalkozás gyakorlását meghatározó egészségügyi követelmények a számítógéppel történő ülőmunka végzéséből adódnak:

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség – a munkával járó fokozott terhelés, magas stressz-szint és felelősség elviselése érdekében;
 • jó látás – a számítógép használata miatt,
 • jó hallás és tiszta beszéd – a munkatársakkal való kommunikációhoz;
 • ép kezek, ép ujjak – az irodai munka végrehajtásához és a billentyűzet hatékony használatához.

Hallás-, és mozgássérültek a megfelelő gyógyászati segédeszköz használatával, betölthetik a munkakört. Fontos a jó beszédértés, illetve a pontos finom-motorikus mozdulatok elvégzésének képessége.

Mi jellemző az adatbázis kezelő munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (20%)
(20 - 80)
Beltéri helyszínen (80%)
Globális gondolkodásmód (30%)
(30 - 70)
Aprólékos megoldások (70%)

Az adatbázis kezelő munkája a szervezet hatékonyságát támogató adatbázis tervezésétől, annak bevezetésén át a karbantartásáig tart. Ehhez elengedhetetlen, hogy értse az adott szervezet célját és működési elveit, valamint tisztában legyen az adatbázisokra jellemző eljárásokkal és biztonsági elvárásokkal. Tevékenységének része, hogy folyamatosan értékeli az adatokat és rugalmas nyilvántartásukhoz létrehozza vagy létrehozatja a nyilvántartási rendszert. Gondoskodik az adatok folyamatos mentéséről és védelméről. Tevékenysége során az alábbi feladatokat látja el:

 • Adatfelmérést végez. Megismeri az adott szervezet működését, sarokpontjait, és elkészíti az elemzést, hogy az aktuális feladathoz mely adatok, honnan biztosíthatók.
 • Biztosítja a nagy mennyiségű adat kezelését. Jól ismert rendszerekkel, vagy egyedi szoftverekkel kialakítja a cégre szabott rendszert. Ehhez megtervezi, megépíti az adatbázist, majd teszteli annak eredményességét, hasznosíthatóságát. Ha szükséges, módosításokat hajt végre, majd éles üzembe helyezi azt. Meglévő adatbázisok integrálását is elvégezheti, ha az támogatja az adott szervezet működését.
 • Gondoskodik a rendszer védelméről. Törekszik az adatok biztonságát és védelmét fenyegető kockázatok minimalizálására. Betartja az adatbázisokra vonatkozó adatfelügyeleti politikát, szabványokat. A biztonságos használat érdekében a szükséges modelleket és szabványokat kifejleszti. Biztonsági másolatokat is készít adott helyzetekben, vagy előre meghatározott időközönként.
 • Tanácsokat ad. A hozzáforduló felhasználók számára az adatbázis kezelése, az alkalmazható eszközök kapcsán segítséget nyújt.
 • Képzéseket tart. A szervezet munkatársainak felhasználói, illetve adatvédelmi és adatbiztonsági oktatásokat tart.
 • Nyilvántartást vezet. Dokumentálja a fejlesztési folyamatot, az egyes adatbázisokban végrehajtott változásokat. Ezzel az elvégzett munkát rögzíti, hogy a jövőbeni tevékenységeit, további fejlesztéseket megkönnyítse.
 • Folyamatosan képzi magát. Mivel az adatbázis-szoftverek folyamatos fejlesztés alatt állnak, ahhoz, hogy szakszerű munkát végezzen, nyomon kell követnie a szakmai változásokat.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az adatbázis kezelő munkája során jellemzően számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket használ, például:

 • számítástechnikai eszközök, amelyek alkalmasak operációs rendszerek futtatására, kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • szoftverek, például: Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek, irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • jogszabályok elektronikusan és papír alapon;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Kivel találkozik munkája során?

Az adatbázis kezelő kapcsolatot tart főnökével és közvetlen munkatársaival. Szükség esetén más informatikai területen dolgozó szakemberekkel is kapcsolatba léphet. Amennyiben a munka megkívánja, egyeztet még:

 • más területek vezetőivel;
 • gyártási szakemberekkel;
 • hatóság képviselőivel.

Hol végzi a munkáját?

Az adatbázis kezelő munkáját jellemzően zárt térben, irodában végzi. Ez a munkahely általában tágas, jó megvilágítással és hőmérsékletszabályozással rendelkezik. A szakember megfordul szervertermekben, a biztonsági mentések tárolásának különböző helyszínein és üzemekben a gyártási folyamat helyszínein is. Képzéseket, megbeszéléseket ugyancsak zárt térben, tárgyalókban tart.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az adatbázis kezelő munkaideje hétfőtől péntekig napi 8, összesen heti 40 óra. Amennyiben a szervezet működése igényli, napi többletmunka, hétvégi munkavégzés – telefonos – ügyelet is előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munka során az adatbázis kezelő tevékenysége jellemzően nem jár ártalmakkal, veszélyekkel, de a számítógépnél végzet ülőmunka hosszú távú, egészségre káros hatásaival érdemes számolni. Ezek a következők lehetnek:

·         a monitor folyamatos használata károsíthatja a szemet;

·         a számítógép billentyűzet és az egér használata a kezek, ujjak inait, izmait terhelheti meg;

·         az ülőmunka fokozott gerincterheléssel járhat.

Mindezek miatt a számítógép használata során fokozottan kell ügyelni a szükséges pihenő idők betartására, a test adott időközönkénti átmozgatására.

Az adatbázis kezelő tevékenysége szellemi munka, amely a számítógép előtt ülve történik. Ennek eredményeképpen a legfőbb nehézséget idővel a látás romlása, illetve a sok üléstől a végtagok és a törzs elgémberedése okozza. Pszichikai nehézséget jelenthet az adatok vizsgálatával, nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos munka. Emellett a szoros határidők, az adatkezeléssel összefüggő döntések, az ezzel járó felelősség is feszültségforrás lehet.

Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek negatív hatásai.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Programtervező informatikus
Felsőoktatási szak neve: Programtervező informatikus alapképzési szak (BSc)

Szakképzettség: Programtervező informatikus

Felsőoktatási szak neve: Programtervező informatikus alapképzési szak (BSc)

Az Adatbázis kezelő munkakör betöltéséhez legjellemzőbben programtervező informatikus végzettséget kell megszerezni alapképzési szakon (BSc), amelyhez először gimnáziumi vagy – informatikai – szakközépiskolában kell érettségi vizsgát tenned. Ezt követően kezdheted meg a képzést programtervező informatikus alapképzési szakon egy felsőoktatási intézményben. A programtervező informatikus képzése alapszakon (BSc) 6 félévet vesz igénybe.

A szakma elsajátításához fontos megalapoznod a képzés során tanult szakismereteket, melyet elsősorban a következő tantárgyakban való jártasságod segít:

 • informatika – alapvető számítógép kezelési és szoftver ismereteket biztosít;
 • matematika – a bonyolultabb rendszerezési műveletek kialakításához ad biztos logikai, elvi alapokat;
 • idegen nyelv – az angol nyelv alapismereteinek elsajátításához.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Adatbázis kezelő?

Minimum 295 000 Ft - Maximum 460 000 Ft

Az adatbázis kezelő országos viszonylatban átlagosan havi bruttó 343.000 forintot keres. Attól függően, hogy melyik országrészben és milyen típusú szervezetnél dolgozik, hány év tapasztalata van, a bruttó átlagkereset a statisztikai adatok alapján 295.000-460.000 forint között változhat.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A vállatok, intézmények nagy hangsúlyt helyeznek az információk, adatok gyors rendszerezésére, továbbítására, ezért az adatbázis kezelő szakterületen biztos tudással, tapasztalattal rendelkező szakemberek számára az elhelyezkedés várhatóan a közeljövőben sem okoz gondot. A vezetői pozíció betöltéséhez hasznos, ha a szakember menedzseri, szervezet-vezetési ismeretekkel is rendelkezik. Előnyt jelent, ha minél több és mélyebb nyelvismerettel rendelkezik a jelentkező.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A munkaerőpiacon évek óta nagy a kereslet az informatikai diplomával rendelkezők iránt. Elhelyezkedhetsz többek között az alábbi területeken:

 • Adatbázis elemző;
 • Adatbázis fejlesztő;
 • Adatbázis rendszergazda;
 • Adatbázis-felelős;
 • Adatbázis-kezelő;
 • Adatbázistervező;
 • Adatrendszergazda.

Az alapszak elvégzését követően folytathatod tanulmányaidat a programtervező informatikusi képzés mesterképzési szakán (MSc), vagy elhelyezkedhetsz közszolgálati, gazdasági területeken, ahol adatbázis rendszerek tervezésére, kiépítésére igény merül fel. 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, mitől adatbázis az adatbázis?

A mindennapi életben mindenki használ adatbázist: a moziműsorból kinézzük, melyik filmet akarjuk megnézni, vásárlás előtt megnézzük az Interneten, hol kapható az adott áru a legolcsóbban, vagy egy szót angolul stb. A gazdaságban a napi tevékenységhez nagy mennyiségű adatra van szükség, például miből és kitől érdemes rendelni, mennyi a cég által előállított késztermék, kinek kell kiszállítani, kik a cég dolgozói, milyen a cég pénzügyi helyzete. Ezeket az adatokat tárolni kell, illetve fontos, hogy adott szempont alapján lehetővé váljon az adatbázis lényegét jelentő keresés.

Hallottál már az SQL-ről?

Az SQL egy adatbázis-programozó nyelv. Ezt a szabványt alkalmazzák az adatbázis kezelők a programozás során, a felhasználók pedig egy-egy adat lekérdezésekor. E nyelv bevezetésére azért volt szükség, hogy mert az adatbázisok jellemzői között nagy volt az eltérés, így nehéz volt a kezelésük, illetve integrálásuk. Bár az SQL tekintetében is sok a „nyelvjárás”, azaz léteznek különböző utasítások, de ezek egymásra épülnek, így a tervezés és a megvalósítás szabványai is továbbfejleszthetők.

Szerinted mi alapján értékelnek egy adatbázist?

Az adatbázis-kezelő rendszerek egységessége, sérthetetlensége négy elemmel biztosítható. Az első az atomicitás, ami akkor áll fenn, ha minden műveletet – pl. keresést – el lehet végezni. A konzisztencia szabálya azt mondja ki, hogy az adatok a műveletek után is érvényesek kell maradjanak, azaz ne változzanak meg. A tartóssággal azt biztosítják, hogy bármilyen hiba – pl. áramszünet – esetén sem károsodnak az adatok. Végül az izoláció segítségével a végrehajtott műveltek olyan sorrendben történnek meg, ahogyan azt az adatbázis kezelő megadta.

Mit gondolsz, melyek a legnagyobb adatbázisok?

Minden országnak, azon belül az elhárításnak, a különböző minisztériumoknak rendelkezésére állnak saját adatbázisaik, emellett – természetesen – figyelemmel kísérik a világhálón megjelenő információkat is. Nem kis adatmennyiséggel rendelkeznek a világháló keresőprogramjai sem. Ezek a számítógépközpontok jól védett helyen találhatók és általában – a biztonság miatt – egy adott adat több gépen is rögzítésre kerül. Ezek az adatbázisok jelentős energia felhasználók, és számuk – az adatmennyiség növekedése miatt – csak emelkedni fog.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.go.sap.com/hungary – SAP magyarországi honlapja
 • www.ivsz.hu – Információs Vállalatok Szövetsége
 • H.Garcia-Molina: Adatbázis-rendszerek megvalósítása. Panem. 2001.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

 

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Gyula, adatbázis kezelő meséli: „Egy vállalatnál sokféle tevékenység zajlik egyidejűleg. Adatok keletkeznek, melyek a termék állapotára, pénzmozgásra, vagy más folyamatra utalnak. Ezek többnyire egymással összefüggnek és a pillanatnyi állapotot mutatják. A vállalati adatbázisnak az a célja, hogy lehetővé tegye az egyes, szeparált adatbázisok közötti kapcsolatot, majd ezeket megfelelően csoportosítva és tömörítve a vezetés számára biztosítsa a folyamatok átlátását, az időbeni beavatkozáshoz szükséges információkat és a jövőbeni tervezés megalapozottságát. Ami nehéz benne, hogy ha új dolgot kell integrálni. Nem is az adatbázis-fejlesztés a nehéz, hanem megértetni a megbízóval, hogy az mennyi idő, hogyan lehetséges, mit kell hozzá biztosítania... Ilyenkor rendkívül türelmesnek, ugyanakkor nagyon határozottnak kell lenni!”