Tartsd velünk az irányt!

Adatvédelmi és -biztonsági felelős

Mit kell tudni az adatvédelmi és -biztonsági felelősről?

Napjaink információs társadalmában az adat, az információ akár az állami, akár a magántulajdonú vállalatok, szervezetek számára jelentős értéket jelent. Emiatt az adatok védelme, biztonságuk, megbízhatóságuk garantálása különösen fontossá vált. Az adatvédelmi és -biztonsági felelős feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a szervezet, vállalat tulajdonában lévő elektronikus adatvagyon – például számítógépen tárolt fontos dokumentumok –, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, rendszerelemek biztonságban legyenek. Ha egy vállalat nem akar saját adatvédelmi szakembert alkalmazni, akkor felkérhet erre a területre specializálódott szolgáltató, tanácsadó cégeket a feladatra.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…képes vagy nagy mennyiségű információt gyorsan átlátni, folyamatosan tanulni, ismereteidet bővíteni és jól ismered a számítástechnika nyelvét, az angolt. Jól fogod magad érezni a munka során, ha szívesen foglalkozol gyakorlati problémák megoldásával, melyeket szeretsz részletesen elemezni, és nem bánod, ha pontos szabályok, törvényi előírások alapján kell munkádat végezned.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

...először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően el kell végezned a mérnök informatikusi alapképzést (BSc), majd jelentkezhetsz a mérnök informatikus mesterképzésre (MSc).

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Tárgyias
 • Elemző
 • Megvalósító

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős szakma végzéséhez ideális az érdeklődésed, ha szeretsz a gyakorlatban kivitelezni feladatokat, tehát például szívesen veszel részt egy szerverterem biztonságos működési körülményeinek kialakításában. Emellett szívesen mélyülsz el az adott probléma elemzésében, például ha meg kell keresni a legjobb megoldást egy önkormányzat adatvagyonának biztonsági mentési folyamatára. Jó, ha az is fontos számodra, hogy tisztában legyél a pontos feladataiddal, tudd, hogy miért vagy te a felelős – például a tűzvédelmi szabályzat mely pontjait kell neked kidolgozni.

Adatvédelmi és -biztonsági felelősként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Adatvédelmi és -biztonsági felelősként munkád akkor lesz sikeres, ha a szervezet hatékony működéséhez az adatvédelmi és -biztonsági kockázatok azonosításával, ezek megelőzésével, illetve az esetleges támadások, adatvesztések, fizikai veszélyeztető tényezők káros következményeinek csökkentésével hozzájárulsz. Ennek megvalósításában a szakmai ismeretek mellett a következő készségek, képességek segítenek majd:

 • Logikus gondolkodás, az adatvédelmi és -biztonsági feladatok átlátásához és hatékony megvalósításához.
 • Rendszerezés, hogy könnyen átlásd a rendelkezésre álló információkat, és gyorsan tudd azonosítani a lehetséges veszélyforrásokat.
 • Tanulás, hogy mindig készen állj ismereteidet, tudásodat fejleszteni.
 • Idegen nyelvi kommunikáció, a számítástechnika nyelvének, az angolnak a biztos ismeretéhez.
 • Felelősségtudat, mert az adatvédelem és -biztonság különösen fontos terület egy vállalat, szervezet életében.

 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős elsősorban számítógépes ülőmunkát végez, emellett képesnek kell lennie a munkával járó nagy felelősség elviselésére, így az egészségügyi elvárások a következők:

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség, mivel a munkával járó fokozott terhelés, magas stressz-szint és felelősség elviselése különösen fontos;
 • jó látás, jó hallás, a számítógép használatához;
 • ép kezek, ép ujjak, például a billentyűzet gyors használatához.

Látás- és hallásproblémák esetén szemüveggel, hallókészülékkel ellátható a munkakör. A munkakört járásban akadályozott mozgássérült személyek is el tudják látni. Mivel zárt térben kell monoton munkát végezni, ezért az ideggyógyászati és pszichés betegségekben szenvedők számára a munkakör betöltése nem lehetséges.

Mi jellemző az adatvédelmi és -biztonsági felelős munkájára?
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (30%)
(30 - 70)
Aprólékos megoldások (70%)

Mit csinál az adatvédelmi és -biztonsági felelős?

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős feladata az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása. Ennek során többek között a következő tevékenységeket végzi:

 • Állapotfelmérést, kockázatelemzést végez. Felméri az adott szervezet adatvédelmi és -biztonsági állapotát, azonosítja a kockázatokat.
 • Adatvédelmi és -biztonsági szabályzatokat, előírásokat készít, készíttet. Ennek célja a szervezet munkatársainak adatvédelmi és -biztonsági képzése, a szükséges intézkedések végrehajtása, végrehajtatása.
 • Az adatvédelem és -biztonság megvalósításához szükséges működésmódot kidolgozza. Ebben meghatározza, hogy a szervezet egyes munkatársainak milyen feladatai, felelősségei vannak az adatvédelem

és -biztonság területén.

 • Adatvédelmi és -biztonsági fejlesztéseket rendel meg. Ezek lehetnek technológiai újítások, az épület átalakítása vagy akár a szervezet működésének átalakítása is.
 • Az adatbiztonságot teszteli, tesztelteti. Ezek a tesztek támadásokat modelleznek, végrehajtásukkal további kockázatokat lehet azonosítani, melyek kivédésére lépéseket lehet tenni.
 • Részt vesz támadások elhárításban. Amennyiben fizikai vagy informatikai úton támadás történik, irányítja az ez elleni védekezést.

Ha adatbiztonságot érintő támadás történik, felméri a fellépő károkat és az eredeti állapot visszaállításának érdekében lépéseket tesz.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős munkája során többek között az alábbi anyagokat és eszközöket használja:

 • számítástechnikai eszközök: adathordozók, szerverek, számítógépek, adatvédelmi és biztonsági szoftverek, biztonsági mentésre alkalmas hardware-ek;
 • fizikai biztonság eszközei: videókamerák, riasztórendszerek, széf;
 • jogszabályok elektronikus és papír alapon;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős munkavégzése során a biztonsági mentések különleges helyszínein található beléptető rendszerekkel és egyéb berendezésekkel is dolgozik.

Kivel találkozik munkája során?

Munkája során elsősorban a következő személyekkel tart kapcsolatot:

 • vezetőjével;
 • más adatvédelmi és -biztonsági szakemberekkel;
 • csoportjában dolgozó beosztottaival;
 • a szervezet többi dolgozójával.

Közvetetten kapcsolatba kerülhet az adatok biztonságát fenyegető fizikai és informatikai támadást végrehajtó személyekkel.

Hol végzi a munkáját?

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős munkáját irodában végzi. A szakember megfordul szervertermekben és a biztonsági mentések tárolásának különböző helyszínein is.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős munkaideje jellemzően hétfőtől péntekig napi 8, összesen heti 40 órát dolgozik. Az adatvédelmi és -biztonsági felelősök dolgozhatnak több műszakban, egymást váltva is, amennyiben a szervezet működése ezt igényli. Túlórázás, hétvégi munkavégzés ügyeleti, vészhelyzeti – adatvesztés, külső támadás, természeti katasztrófa – szituációkban előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munka során az adatvédelmi és -biztonsági felelős szervezetét jellemzően nem érik ártalmak, veszélyek, de a számítógépes ülőmunka hosszú távú egészségre káros hatásaival számolni kell:

 • a folyamatos monitor használat a szemet megterheli;
 • a számítógép billentyűzet és az egér használata a kezek, ujjak inait, izmait terhelheti meg;
 • az ülőmunka gerincterheléssel járhat;
 • a munkafeladatok monotóniája – tehát az, hogy egyfajta feladatot sokszor kell megismételni egymás után - pszichés fáradtságérzetet okoz.

Mindezek miatt fokozottan kell ügyelni a számítógép használata során arra, hogy időnként szünetet tartson a szakember és mozogjon.

Ez a foglalkozás szellemi munka. A munka fizikai nehézségét az jelenti, hogy sokat kell egy helyben ülni. A munka lelki terhelése abból adódik, hogy az egész munkaidő alatt figyelni kell, sokszor monoton a tevékenység, nagy a felelősség, és gyakran szorosak a határidők.

Ezért fontos, hogy az adatvédelmi és -biztonsági felelős eleget pihenjen, feltöltődjön munka után, vagy időnként szünetet tartson.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Okleveles mérnök informatikus
Felsőoktatási szak neve: Okleveles mérnök informatikus mesterszak (MSc)

Ahhoz, hogy a mérnök informatikus mesterszakot (MSc) elkezd, először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz a mérnök informatikus alapképzésre (BSc), és ha azt elvégezted, akkor a mérnök informatikus mesterképzésre kell jelentkezned. Ennek elvégzése 4 félévet vesz igénybe.

Ahhoz, hogy az adatvédelmi és -biztonsági felelős szakmát könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • informatika – alapvető számítógép-kezelési és szoftver ismereteket ad;
 • idegen nyelv – az angol nyelv alapismereteinek elsajátításához;
 • matematika – a bonyolultabb programozási műveletek megértéséhez ad biztos logikai, elvi alapokat;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – jogi és gazdasági tájékozottságot ad.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Adatvédelmi és -biztonsági felelős?

Minimum 311 000 Ft - Maximum 481 000 Ft

Az adatvédelmi és -biztonsági felelős országos havi bruttó átlagkeresete 399.000 Ft, ami a szakember tapasztalatától és attól függően, hogy melyik országrészben és milyen típusú szervezetnél dolgozik, havi bruttó 311.000-481.000 forint között mozoghat. Ha vezetői pozícióban dolgozik, az adatvédelmi és -biztonsági felelős keresete kiegészülhet a vállalat sikeres működését jutalmazó vezetői egyéb juttatásokkal.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az információbiztonság fontosságát napjainkban egyre inkább felismerik az állami szervezetek, önkormányzatok, nagyvállalatok, és ezért különös figyelmet fordítanak erre a területre. Ezért az adatvédelmi és -biztonsági szakterületen biztos tudással, tapasztalattal rendelkező szakemberek számára az elhelyezkedés várhatóan a közeljövőben sem okoz gondot. A vezetői pozíció betöltéséhez hasznos, ha a szakember menedzseri, szervezetvezetési ismeretekkel is rendelkezik. Előnyt jelent, ha minél több és mélyebb nyelvismerettel rendelkezik a jelentkező.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A megszerzett szakképesítéssel például elhelyezkedhetsz, mint Adatvédelmi és –biztonsági felelős, Adatbiztonsági felelős, Adatbiztonsági mérnök vagy Biztonsági elemző.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted, milyen típusú adatvédelmet alkalmazhat az adatvédelmi és -biztonsági felelős?

Az adatvédelem célja, hogy a véletlen adatvesztéseket és a szándékos adatrongálást, kiszivárogtatást megelőzze, megnehezítse, negatív hatásait minimalizálja. A védelem formája lehet fizikai, amely az adatokhoz való személyes hozzáférést igyekszik szabályozni, illetve illetéktelenek számára meggátolni. Egy másik védelmi forma az ügyviteli adatvédelem, amely a szervezet működését alakítja az adatvédelmi szempontoknak megfelelően. A harmadik forma pedig az algoritmikus eszközök alkalmazása, mely adatvédelmi számítógépes szoftverek, programok kifejlesztését jelenti.

Tudod-e, milyen területekre kell különös figyelmet fordítani az adatok védelmének megvalósításakor?

Az adatvédelem területei lehetnek a következők: a berendezések védelme, a kommunikációs hálózat védelme, a hozzáférések védelme vagy az adathordozók védelme. Mindezek mellett az adatközlés, kommunikáció titkosítására is szükség lehet, valamint az adatkezelési folyamatot állandóan monitorozni kell. 

Mit gondolsz, hogyan kell kialakítani a leginkább adatbiztos szerverszobát?

Az adatokat, hardvereket és szoftvereket tároló, a hálózatot üzemeltető szervergépek elhelyezése általában egy ún. szerverszobában történik. Ennek kialakításakor az adatbiztonság érdekében különösen fontos figyelni arra, hogy a helyiség zárható legyen, a szervergépek hűtése megoldott legyen, a szoba automatikus tűzjelzéssel, tűzoltó készülékkel, riasztóval rendelkezzen. Emellett fontos, hogy legyen saját főkapcsoló, a szoba burkolata antisztatikus – elektromos feltöltődést csökkentő - legyen, lehetőleg ne legyenek ablakok, vagy ezek védettek legyenek. A kamerás megfigyelés és áramszünet esetére a szünetmentes tápegység biztosítása különösen fontos. Ebben a szobában nem szabad munkahelyet kialakítani, felesleges eszközöket tárolni, és nem ajánlott a szerverszoba helyét jelezni, nyilvánosságra hozni.

Szerinted miért és hogyan sorolják biztonsági osztályba az információs rendszereket?

Az információs rendszerek védelmének arányban kell állnia a rendszerekben tárolt adatok fontosságával és a potenciális veszélyek, kockázatok felmerülésének valószínűségével. Ennek megfelelően a rendszereket 1-től 5-ig terjedő számozással látják el. Minél magasabb a biztonsági besorolás száma (nagy fontosságú adat, nagy kockázat, pl. 5-ös), annál szigorúbb védelmi eljárásokat kell alkalmazni.

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Számomra a munka legnagyobb kihívása, hogy folyamatosan lépést kell tartani az adatvédelmi technológiák, programok fejlődésével. Az adatokat fenyegető veszélyek egy részét olyan hackerek, támadók okozzák, akik hozzám hasonló képzésben vettek részt, és akik tudásukat azért fejlesztik nap, mint nap, hogy új módszereket eszeljenek ki a behatolások, támadások megvalósítására. Hogy legalább egy lépéssel előttük legyünk, nekünk is folyamatosan képezni kell magunkat, és nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy képben legyünk, milyen veszélyek vannak, lehetnek odakint. Emellett persze a fizikai támadások, természeti katasztrófák és hardverhibák adatroncsoló hatásai ellen is védekezni kell, így mondhatom, hogy csapatunk feladata igen összetett. Nincsenek unalmas napjaink.” – mondja Kevin, aki önkormányzati adatvédelemmel foglalkozik nyolc é