Tartsd velünk az irányt!

Kontroller

Mit kell tudni a kontrollerről?

A kontrollingot vezetői számvitelnek is szokták nevezni. Ez arra utal, hogy egy gazdasági szervezet számviteli elemzéseit vezetői döntések – pl. új termék bevezetése, eddigi folyamatok felülvizsgálata – előkészítésére használják fel. A kontroller tehát egy adott vállalat, gazdasági egység tervezési struktúrájáért és beszámoló rendszeréért felel, amihez jól kell, ismerje az adott vállalat feladatait és folyamatait. A kontroller munkája a vállalati jelentések elkészítése, a stratégiai tervezés előkészítése, a napi működés gazdasági jelentéseinek összeállítása. Részt vesz a vezetőségi értekezleteken, közreműködik a tervezésben. Szükség esetén személyesen is felügyeli a rá bízott területek gazdasági folyamatait. Kontroller dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél is.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel a matematika, a számok világa, avagy egy vállalat működése abból a szempontból, hogy miként érdemes tervezni a pénzügyi lépéseket, illetve utólag megállapítani, hogy azok hatékonyak és eredményesek voltak-e. Kontrollerként te fogod ugyanis a vezetői döntéseket előkészíteni például arra vonatkozóan, hogy érdemes-e egy új terméket bevezetni, illetve jelentéseket fogsz arról írni, hogy annak bevezetése miként sikerült. Ezen munkákból kifolyólag nagyon fontos lesz, hogy munkádat felelősségteljesen végezd, illetve biztos alapjaid legyenek mind a számolás, mind a számítógép használat terén, valamint, hogy logikusan tudj gondolkodni, hiszen az elemzésekhez szükséges adatokat te fogod begyűjteni, rendszerezni, elemezni és értelmezni, eltérő szoftverek segítségével

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola után először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy – közgazdasági – szakközépiskolában. Ezt követően közgazdász alapképzési szakos diplomát kell szerezned egy felsőoktatási intézmény pénzügy és számvitel szakán.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Elemző
 • Megvalósító

A kontroller munkakör betöltéséhez jó, ha olyan személyiség vagy, akit foglalkoztatnak az összefüggések, eltérő dolgok közötti kapcsolatok feltárása és kutatása, hiszen meg kell majd tudnod állapítani például, hogy egy gyártási folyamat mennyire gazdaságos a cégnek. Ehhez jó lesz, ha szeretsz információkat gyűjteni, és előnyt jelent majd, ha fontos számodra, hogy egy tevékenység során legyen elég időd elmélyülni, a problémákat részletesen elemezni. Ez adja majd munkád jelentős részét, hiszen a te gondolataid alapján fog például a vállalat vezetése dönteni egy új gyártó-gépsor beszerzéséről. Ha pozitívumnak tartod továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok – pénzügyi, számviteli stb. – alapján végezheted munkádat, és a pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkozol aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal – pl. gyártási költségek és eredmények elemzésével –, jól fogod magadat érezni ezen a pályán.

 

Kontrollerként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A kontroller munkakör ellátásához szükséges lesz, hogy képes legyél a felmerülő nehézségekre megoldással előállni, az adatok és a feladatok rendszerezni, és munkádat kellő figyelemmel ellátni. Ahhoz, hogy feladataidat szakszerűen végezd majd, a következő készségekre, képességekre fogsz tudni támaszkodni:

 • Felelősségtudat, mivel az általad megadott adatokat egyrészt stratégiai döntések előkészítésére használják majd fel a vállalatvezetők, másrészt a vállalat teljesítményének mérésére.
 • Rendszerezés, amely a megszerzett információk kontrolling-szempontú elemzését segítik majd elő számodra.
 • Számolási képesség, mivel munkád nagy részében különböző pénzügyi modelleket fogsz összeállítani, melyek a tervezéshez lesznek szükségesek.
 • Önállóság; hiszen feladataidat jellemzően egyedül fogod végezni, így a szükséges lépéseket, döntéseket is neked kell majd meghozni, az adatok begyűjtésétől, a jelentési struktúrán át, az eredmények megfogalmazásáig.
 • Kommunikációs képesség, hogy az együttműködés a vállalat vezetőivel és a társosztályokkal is gördülékenyen haladjon majd.
 • Digitális kompetencia, hogy biztosan tudd majd használni a számítógépet az információk keresésére, értékelésére, tárolására stb.

Fontos továbbá, a logikus gondolkodás, ami a számviteli alapok miatt lesz szükséges, valamint az idegen nyelvi kommunikáció, mert a nagyobb multinacionális cégeknél a jelentési struktúra és a tervezés is az adott cég által preferált idegen nyelven (többnyire angolul vagy németül) folyik.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A kontrolleri szakma gyakorlásához a szakemberrel szemben támasztott egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő, fokozott figyelmet igénylő munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép karok, kezek, és ujjak – pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez;
 • ép látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • ép gerinc – annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • érthető beszéd és jó hallás – az egyeztetések gördülékenységét segíti elő.

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülése, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével elősegíthető.

Mi jellemző a kontroller munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (20%)
(20 - 80)
Aprólékos megoldások (80%)

Mit csinál a kontroller?

A kontroller munkájának egyik része a stratégiai szintű tervezéssel kapcsolatosak, mint például az éves tervek, hosszú távú beruházások tervezése, megtérülésének kiszámolása. Feladatainak másik része a megtörtént gazdasági események – beruházások, értékesítések stb. – ellenőrzése, számviteli szempontból, azaz például a megtérülés kiszámítása. Mindezen feladatok hatékony és gyors ellátásához ismernie kell a szükséges információforrásokat, az alkalmazható elemzési modelleket, valamint az eredmények értelmezéséhez is értenie kell. Ezek alapján jellemzően az alábbi tevékenységeket végzi a szakember:

 • A stratégiai tervezésben képviseli a kontrolling szempontjait. A cég hosszú távú stratégiájának kialakításában részt vesz, a megtérülési mutatók meghatározásáért felel. Erre azért van szükség, hogy a munkája során elkészülő tervezési és ellenőrzési számításokat tudja, milyen célokhoz kell mérnie.
 • Részt vesz a kontrolling rendszer kialakításában. Kijelöli a szervezeti folyamatokban – pl. beruházás – a mérési pontokat, a módszereket: meghatározza az alkalmazásra kerülő modelleket és a szükséges adatokat. Előkészíti az ellenőrzést szolgáló jelentéseket, azok rendszerét és formátumát.
 • Elemzéseket, jelentéseket készít. Beruházás-előkészítő, beszerzés-, ár-, volumen-összetétel, vagyon-, pénzáram-, költség-, eredmény-, fedezet-, illetve eltérés-, valamint kockázatelemzéseket készít, azokat értékeli: pénzügyi oldalról számításokat készít a különböző tervek megtérüléséről. Munkájának eredményeképpen kiderül, hogy egy-egy terület, pl. egy gyártógép beszerzése, mennyire volt hatékony, illetve gazdaságos. Ezen eredményeket jelentések formájában a vezetőség tagjai felé továbbítja.
 • Együttműködik más vállalati területek szakembereivel. A munkájához szükséges adatokat bekéri a társosztályoktól, illetve elemzéseinek eredményeit megosztja velük.
 • Ellenőrzési tevékenységet végez. A mérési módszerek megfelelőségét, pontosságát folyamatosan ellenőrzi, ha szükséges változtatásokat kezdeményez. Folyamatosan nyomon követi a határidőket, azok betartását. Amennyiben határidő módosításra van szükség, eljár a megfelelő vezetői szinten.
 • Betartja és betartatja a vonatkozó előírásokat. Ismeri a vonatkozó – számviteli, pénzügyi és más gazdasági – jogszabályokat és szabályozásokat, amelyeket szem előtt tart az egyes tervezési és elemzési feladatai során.

Amennyiben tanácsadóként végzi a kontroller munkáját, úgy feladatai közé tartozik az ügyfélkapcsolatok építése és ápolása is, amelynek fontos része az ajánlatírás és tárgyalásokon való részvétel.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A magas színvonalú munkavégzés érdekében a kontroller elsősorban irodai eszközöket használ:

 • számítógép megfelelő irodai és kontrolling-rendszert támogató szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • telefon;
 • szkenner;
 • másológép;
 • projektor.

Munkája során főleg az adatokat tartalmazó anyagokkal, szerződésekkel, számlákkal, egyéb papírokkal kerül kapcsolatba, valamint dossziékkal, jogszabálygyűjteményekkel és további irodai eszközökkel.

 

Kivel találkozik munkája során?

A kontroller munkavégzése során sokrétű tevékenységéből fakadóan számtalan kapcsolatot tart fent. Együtt kell működnie:

 • közvetlen vezetőjével;
 • munkahelye más területeinek vezetőivel;
 • munkatársakkal;
 • üzleti partnerekkel.

Munkája során megbeszéléseket folytathat pénzügyi vagy projekttanácsadókkal, hatóságokkal, például jogi értelmezési kérdésekben.

Amennyiben tanácsadóként látja el feladatait, úgy az ügyfelekkel való rendszeres találkozás munkájának része.

 

Hol végzi a munkáját?

A kontroller munkáját jellemzően irodában végzi, annak valamennyi helyiségben előfordulhat, többek között főnöke vagy más területek vezetőinek irodáiban, tárgyalótermekben, postázóban. Alkalmanként rendezvényeken, előadásokon vesz rész – például továbbképzésen, céges tréningeken –, ez külső helyszínekre történő utazást jelenthet.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A kontroller jellemzően napi 8, összesen heti 40 órát dolgozik, hétfőtől péntekig. A tervezési időszakokban, illetve az év végi pénzügyi zárásokkor a túlóra, esetlegesen a hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A kontroller épületen belül, irodai körülmények között, többnyire ülve dolgozik, így környezeti ártalomnak vagy veszélynek nincs kitéve. Ugyanakkor megemlíthető egészségre ártalmas tényező lehet a huzamosabb ideig tartó ülés, ami gerincbántalmat okozhat, míg a folyamatos monitor előtt végzett munka a szemre gyakorolhat káros hatást. A légkondicionáló berendezés által terjesztett fertőzések is okozhatnak megbetegedéseket.

A munkavégzésre vonatkozó előírások betartásával, illetve mozgással és pihenéssel az előbb felsorolt ártalmak egy része elkerülhető, hatásuk csökkenthető.

A kontroller feladatvégzése szellemi igénybevételt jelent. A huzamosabb ideig tartó ülés következtében mozgásszervi panaszok, pl. nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák előfordulhatnak. A számítógép folyamatos használata a látás funkciók mellett, a kéz és az ujjak használatát igényli. Munkája fokozott koncentrációt igényel. Gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichikai igénybevételt okoz. További pszichikai megterhelést jelenthet:

 • fáradtság, a fokozott figyelem, a pontosság miatt, valamint mivel egyidejűleg több dologra is kell figyelnie;
 • eltérő igények kezelése egy-egy terv vagy kimutatás elkészítése során;
 • stressz, a pénzügyi és szakmai felelősség miatt. 

A pszichikai nehézségek pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységekkel csökkenthetők, míg a tartós ülőmunka okozta fizikai megterhelés célzott sportgyakorlatokkal enyhíthető.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
Felsőoktatási szak neve: Pénzügy és számvitel alapképzési szak (BA)

A munkakör betöltéséhez közgazdász, pénzügy és számvitel szakon szakképzettség szükséges, amely 7 félévet vesz igénybe. Ahhoz, hogy pénzügy és számvitel alapképzési szakot elkezdhesd, az általános iskola befejeztével egy gimnáziumban vagy – közgazdasági – szakközépiskolában kell leérettségizned.

Az alapszakon tanult tantárgyak elsajátításához, valamint a sikeres munkavégzéshez az alábbi tantárgyak tudnak jó alapot biztosítani számodra:

 • matematika – a munkához szükséges számítások végzéséhez, és az elemzéshez;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a jogszabályok ismeretét, és a cég gazdasági tevékenységének értelmezését, összefüggések felismerését támogatja;
 • informatika – az adatok különböző rendszerekben történő rögzítéséhez, és feldolgozásához biztosít jó alapot;
 • idegen nyelv – amely a nemzetközi elemzések és jelentések elkészítését segíti elő.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Kontroller?

Minimum 410 000 Ft - Maximum 590 000 Ft

A kontroller országos átlagkeresete havi bruttó 484.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. A szakma országos átlagkeresete tapasztalattól, életkortól, a vállalkozás méretétől, tulajdonosi körétől, a kontroller által beszélt nyelvek számától, illetve a tőle elvárt munkaidőtől és tevékenységek körétől függően havi bruttó 410.000-590.000 forint között mozoghat. Amennyiben tanácsadóként dolgozik a szakember, úgy keresete a megbízások értékétől és mennyiségétől függően eltérhet a fenti sávtól.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a szakképzett kontrollerek iránt. Különösen a multinacionális cégek esetében a pályakezdő, vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra. A sikeres elhelyezkedéshez mindenképpen javasolt a minél szélesebb körű ismeretek elsajátítása, és jelentős előnyt jelent egy-egy állás elnyerésénél több idegen nyelv magas szintű ismerete, a széleskörű szakmai tapasztalat, valamint bizonyos esetekben a B kategóriás jogosítvány.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképzettség megszerzése után a szakember jellemzően a pénzügy különböző ellenőrzéssel foglalkozó területein helyezkedhet el, így többek között a következő munkakörökben várják szívesen:

 • Belső ellenőr;
 • Creditcontroller;
 • Elemzési controller;
 • Költségelszámolási kontroller;
 • Könyvelési ellenőr;
 • Okleveles pénzügyi revizor;
 • Pénzügyi ellenőr;
 • Pénzügyi folyamatkontroller;
 • Revizor;
 • Vállalati ellenőr.

A szakembernek az ismeretei elmélyítéséhez, illetve magasabb vezetői pozíciók eléréséhez a „Pénzügyi” vagy a „Vezetés- és szervezés controlling és teljesítménymenedzsment” mesterképzési szakok (MA) egyikének elvégzése javasolt.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Hallottad már a Balanced ScoreCard kifejezést?

Egy speciális stratégiai, vezetési eszköz a Balanced ScoreCard. Egy olyan rendszert fed az elnevezés, melynek lényege a stratégiai irányítás és kontroll összekapcsolása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem csak a pénzügyi, hanem más nézőpontok is érvényesülnek. Ily módon hangsúlyt kap a stratégiai tervezésben a pénzügyi nézőponton túl, a vevők, a működési folyamatok és a tanulás-fejlődés nézőpontja is. A BSC valamennyi nézőponthoz hozzárendeli az adott terület stratégiai célját, az ehhez tartozó mutatószámokat, az ezzel kapcsolatos célértékeket, valamint a teljesítéshez szükséges akciókat.

Tudod, mi az a folyamatmenedzsment?

Napjainkban egyre több vállalat gondolja át működését úgynevezett folyamatmenedzsment koncepciók mentén. Ez azt jelenti, hogy nem csak a folyamataikat elemzik és gondolják újra, hanem az irányítási rendszereiket is igyekeznek a folyamatok szempontjából újraszervezni. Ezekkel a koncepciókkal szemben néhány alapvető elvárás érvényesül. Fontos szempont a tartósság, hogy hosszú távon gondolkodjanak. Nem elkerülhető az univerzális alkalmazhatóság, ami azt jelenti, hogy adott iparágtól függetlenül használni lehessen az adott modellt. Fontos, hogy az eredmény szempontjából kritikus folyamatokat – például az innovációt – elég nagy hangsúllyal szerepeltessék. A modellnek alkalmazhatónak kell lennie mindenféle vállalti helyzetben. Végül a fokozatos bevezetés is szempont, hiszen a szervezeti kultúrának igazodnia kell az új koncepcióhoz.

Ismered a benchmarking gyakorlatot?

A legtöbb vállalat célja, hogy jobb legyen, mint versenytársai. A benchmarking egy olyan elemzési és tervezési eszköz, mely segíti, hogy adott céget, a többi versenytárssal, vagy akár más iparágak vállalkozásaival összehasonlítsuk. A folyamat során az adott cég folyamatait, funkcionális területeit, azok módszereit vetik össze a versenytársak hasonló paramétereivel. Ennek során, mivel folyamatokat hasonlítanak össze, fény derülhet a különbségekre, és egyúttal a növekedés, a fejlődés eddig nem ismert lehetőségeire is.

Gondoltad volna, hogy ma már létezik központi és önkormányzati közigazgatási kontrolling is?

A kontrolling a versenyszférából kinőtt terület, azonban az elmúlt 10-15 évben egyre inkább érvényesül a központi és önkormányzati munkában is a kontrolling néhány elve. A következő években a közigazgatási kontrolling várhatóan fejlődik, és az olyan kihívásokkal is megküzd, mint a közigazgatásbeli költség- és teljesítményszámítási rendszer kialakítása, a hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság hármas elvének megvalósítása, és a stratégiai kontrolling bevezetése.

 

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.mce.hu – Magyar Controlling Egyesület
 • Anthony – Govindarajan: Menedzsmentkontroll- rendszerek. Panem Kiadó. 2003.
 • Deyche: A controller praxisa I-II. IFUA Horvánth & Partners Budapest. 2005.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu
 • www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Botond, kontroller, munkájáról így mesélt: „Kihívás? Talán a felelősség. A csapatom öt tagja a cég öt különböző területéért felel. Nekem mind az öt területet át kell látnom, plusz még a vezetői elvárásoknak is megfelelnem. A cég vezetése rám támaszkodik akkor, amikor adatokra van szüksége, és akkor is, amikor tervezni kell. Nagy levegővétel kell olyankor, amikor valamelyik területen „elszállnak a számok”, és hirtelen korrigálni kell. Ilyenkor nemcsak a hiba okát kell feltárni, és együtt dolgozni a folyamatmenedzsmenttel a korrekción, de új jövőképet is kell alkotni úgy, hogy az éves számaink közben ne boruljanak fel. Ezt szeretem: precizitás, odafigyelés és együttműködési kell hozzá, hiszen szinte az összes osztállyal együtt kell dolgoznunk a cégen belül.”