Tartsd velünk az irányt!

Könyvelő (analitikus)

Mit kell tudni az analitikus könyvelőről?

Az analitikus könyvelő a cég gazdasági eseményeivel összefüggő pénzügyi és számviteli tevékenységeket látja el. A cég pénzügyi mozgásait – mint a termékek értékesítése vagy vásárlása, bérek kifizetése, adók és egyéb járulékok befizetése – és tevékenységeit tartja nyilván. Begyűjti az ezzel kapcsolatos számlákat, rögzíti és összesíti azokat a számviteli szabályoknak megfelelően. A bevitt adatokat ellenőrzi, ezekből elvégzi a szükséges számításokat, elemzéseket. Kiszámítja például, mekkora a cég nyeresége, vagy mennyi adót kell befizetni egy adott időszakra. A bevételekkel, kiadásokkal, nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos jelentéseket és táblázatokat állít össze. Feladatai legnagyobb részét számítógépen, megfelelő pénzügyi szoftverekkel végzi.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…otthonosan mozogsz a számok világában, és érdekel egy cég pénzügyi működése. Jól fogod érezni magad a mindennapjaid során, ha szereted az olyan munkát, aminek elvégzéséhez figyelemre, pontosságra és a szabályok betartására van szükség, hiszen a könyvelésben ezek elengedhetetlenek. A pénzügyi nyilvántartást mindig az előírásoknak megfelelően kell elkészíteni. A számításokat részletesen, pontosan kell elvégezni, mert akár egy kisebb hiba is súlyos anyagi veszteséget okozhat a cégnek. Ahhoz, hogy munkádat jól végezd, nagyfokú önállóságra, kitartásra és figyelemre lesz szükséged, mert az aprólékos, felelősségteljes munkában sokszor kell egymagad megtalálni a megfelelő megoldást egy-egy problémára. 

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy – közgazdasági – szakközépiskolában, majd a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzést kell elvégezned. 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Megvalósító
 • Elemző
 • Tárgyias

Analitikus könyvelőként fontos, hogy szeresd a munkádat jól szervezett körülmények között és kialakított szabályok alapján végezni, hiszen a számlák kiállításának, rögzítésének és rendszerezésének nagyon szigorú szabályai vannak, melynek betartása kötelező. Ez alapján fizetik a cégek az adójukat, de a cég értékét is a könyvelésben megjelenő pénzügyi adatok határozzák meg. A pénzügyi folyamatokat, nyilvántartásokat és a könyvelést is számítógépen végzik a szakemberek, külön erre a célra fejlesztett számviteli és vállalatirányítási szoftverek segítségével, ezért fontos, hogy szívesen dolgozz számítógépes rendszerekben, és végezz részletes számításokat. Mivel a munka során a kapott eredményeket értékelni kell, fontos, hogy ne okozzon nehézséget észrevenni az összefüggéseket az adatok között, és ez alapján javaslatot tenni a vezetőknek. A munka végzéséhez jó, ha egyszerre tudsz önállóan dolgozni, döntéseket hozni, de ugyanakkor utasítások alapján is képes vagy jó munkát végezni, például, ha a cég vezetése kérésére elemzéseket, kimutatásokat kell készítened megadott szempontok alapján. 

Analitikus könyvelőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Analitikus könyvelőként akkor leszel sikeres, ha a cég pénzügyi és gazdasági folyamatai megfelelően vannak rögzítve. A partnerekkel, vásárlókkal, beszállítókkal történő üzleti folyamatokról készült szerződések és számlák helyesen vannak kiállítva, és időben rögzítésre kerülnek. Ezeken túl rendkívül fontos, hogy a megfelelő számítások és kimutatások készítésével olyan összefüggésekre is rávilágíts, mely segítségével a cég vezetése üzleti döntéseket tud hozni. Ilyen lehet egy esetleges költségcsökkentés, ha a számok azt mutatják, hogy a cég az indokoltnál többet költ bizonyos dolgokra. Ezek elérésében a következő készségek, képességek tudnak segítségedre lenni:

 • Önállóság, hiszen ezen a területen javarészt önálló munkavégzésre van szükség, sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznod, megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
 • Figyelem, hogy ezt részletes, felelősségteljes munkát pontosan tudd végezni.
 • Szövegértés, hogy a különböző jogszabályokat és számviteli törvényeket értelmezni és használni tudd.
 • Számolási képesség, mivel a könyvelő számokkal dolgozik, aprólékos számításokat végez, és ezek alapján összefüggéseket keres, elemez.
 • Probléma megoldási képesség, hogy a munka során felmerülő problémákat, váratlan helyzeteket gyorsan, eredményesen tudd kezelni, legyen az egy hiányzó számla megszerzése vagy egy adminisztrációs hiba elhárítása.

 

Ezen túl fontos a felelősségtudat, hiszen a munka végzése nagy anyagi felelősséggel jár: a cégek ezek alapján fizetnek adót, határoznak meg jutalmat az ott dolgozóknak, stb.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az analitikus könyvelő szakma gyakorlásához támasztott egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép gerinc – annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép karok, kezek, és ujjak – hogy a számítógépes és egyéb adminisztrációs munkát megfelelően el tudja látni;
 • ép látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges.

 

Hallás- és mozgássérültek számára a munkahely akadálymentesítésével, valamint a munkakör részleges átszervezésével végezhető ez a foglalkozás.  

Mi jellemző az analitikus könyvelő munkájára?
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)
Végrehajtó (60%)
(60 - 40)
Irányító (40%)

Mit csinál az analitikus könyvelő?

A könyvelő egyik fontos feladata, hogy a könyvelésre átadott számlákat ellenőrizze abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a számviteli törvényben előírtaknak. Ahhoz, hogy munkáját precízen és pontosan végezhesse, tisztában kell lennie az érvényes jogszabályokkal és adótörvényekkel. Ezen kívül elvégzi a számlák iktatását, könyvelését, és az így kapott eredményekből kimutatásokat készít, következtetéseket von le. Tevékenységei az alábbiakban foglalható össze:

 • Folyamatokat alakít ki. Mivel a könyvelés elkészítésének szigorú szabályai vannak, és mindig határidőre kész kell, hogy legyen, fontos, hogy a könyvelő minden szükséges dokumentumot és adatot időben és pontosan kapjon meg. Ezért ő állapítja meg azokat a szabályokat, határidőket és minőségi elvárásokat, melyek a számlák és adatok beérkeztetéséhez szükségesek, és betartatja ezeket a munkatársakkal.
 • Adatot gyűjt és rögzít. A könyveléshez szükséges adatokat, számlákat begyűjti, rögzíti, tárolja és elemzi a megfelelő számítógépes programban.
 • Analitikus könyvelést készít. Tárgyi eszköznyilvántartást vezet, anyagkönyvelést, termelés-, és értékesítés könyvelést végez. Kontíroz, analitikus számlát és naplót vezet, összesítéseket készít – így a számlák minden nyilvántartásban, a megfelelő helyre, megfelelő sorrendben és formában kerülnek be.
 • Ellenőrző és összesítő kimutatásokat készít. Ellenőrzi, hogy a bevitt adatok, a számítások, és ezzel együtt az eredmények megfelelőek-e. Előkészíti a cég havi zárását, kontírozza és könyveli a zárótételeket, kimutatásokat készít. A könyvelt részszámlák eredményét összesíti, ellenőrzi az adatokat, és kimutatásokat készít belőlük. Részt vesz az eredménykimutatás és a mérleg készítésében.
 • Jelentéseket készít. A bevétellel, kiadással, követeléssel, nyereséggel, és veszteséggel kapcsolatos statisztikai, pénzügyi és számviteli jelentéseket, elemzéseket elkészíti.
 • Képezi magát. Ismeri az aktuális pénzügyi és számviteli szabályokat, figyelemmel kíséri azok változását, és alkalmazza ezeket munkájában. Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A könyvelő munkája során irodatechnikai berendezéseket, valamint az adatgyűjtéshez, rögzítéshez, és tároláshoz szükséges eszközöket használ:

 • számítógép megfelelő programokkal (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő, integrált ügyviteli rendszer, számlázó program), internetkapcsolattal;
 • kézikönyvek: jogszabályok, számviteli kiadványok;
 • irodatechnikai eszközök: toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratrendező;
 • bizonylatok, formanyomtatványok;
 • telefon, mobiltelefon.

 

Kivel találkozik munkája során?

Az analitikus könyvelő munkája során elsősorban közvetlen kollégáival, a pénzügyi osztály munkatársaival dolgozik együtt, de kapcsolatban áll még:

 • a cég más területein dolgozó kollégákkal;
 • könyvvizsgáló cégekkel;
 • cég belső ellenőreivel;
 • bankok, biztosítók képviselőivel;
 • hivatalos szervek képviselőivel.

 

Ezen kívül rendszeres kapcsolatban áll a beszállítókkal, akiktől a beszállítói számlákat, dokumentumokat kapja meg. 

Hol végzi a munkáját?

Az analitikus könyvelő jellemzően irodában dolgozik. Munkája jellegéből adódóan számítógép előtt végez tartós ülőmunkát. A szakmai továbbképzések, értekezletek szintén zárt térben történnek, az ezeken való részvételhez gyakran utaznia is kell. A beszállítókkal történő kommunikáció történhet személyesen, irodában vagy egyéb kommunikációs csatornákon (telefonon, interneten) keresztül.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az analitikus könyvelő jellemzően hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik. A munkaidő-beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjétől függ. Hónap végi, negyedéves vagy éves zárások előtt a megnövekedett munkamennyiség és a határidők szorítása miatt túlóra is előfordulhat. 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az analitikus könyvelőt munkája során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 • a monitor előtt végzett munka látáskárosodást, fejfájást okozhat;
 • a tartós ülőmunka mozgásszervi panaszokat, gerinc- és ízületi bántalmakat idézhet elő.

 

Az analitikus könyvelő többnyire ülő testhelyzetben történő szellemi munkát végez. A huzamosabb ideig tartó ülés következtében mozgásszervi panaszok előfordulhatnak. A számítógép folyamatos használata a látás funkciók mellett, a kéz és az ujjak használatát igényli. Munkája fokozott koncentrációt igényel. Feszültségforrás lehet, hogy munkája anyagi felelősséggel jár, hiszen a cég pénzügyeit ő kezeli, amiben egy kisebb eltérés is súlyos anyagi következménnyel járhat. Emellett időszakos pénzügyi zárások, jelentések, bevallások készítésekor a határidőkre tekintettel kell lennie, ami szintén szellemi igénybevételt jelenthet. A munka során a folyamatos figyelem és pontosság nagyon fontos, ráadásul egyszerre akár több dologra is figyelni kell, így a munka kifáradáshoz is vezethet.

A fizikai és pszichikai nehézségek pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységekkel csökkenthetők. 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése szükséges.

Ahhoz, hogy elkezdhesd ezt a képzést, először egy gimnáziumban vagy – közgazdasági – szakközépiskolában le kell érettségizned.

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítést iskolai rendszerben, közgazdaság ágazati szakközépiskolai érettségit követően 1 év alatt, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt szerezheted meg.

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben tanfolyami keretek között is megszerezheted a szakképesítést, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat.

Ahhoz, hogy az analitikus könyvelő szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • matematika – hogy pontosan tudd elvégezni a cég pénzügyi és gazdasági helyzetére vonatkozó számításokat, elemzéseket;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a munkához szükséges jogszabályok megismerésére, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a cég szabályszerű működtetéséhez és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez;
 • informatika – hogy az adatokat rögzíteni tudd a különböző rendszerekben, illetve azokból adatokat nyerj a további elemzésekhez. 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Könyvelő (analitikus)?

Minimum 215 000 Ft - Maximum 270 000 Ft

Az analitikus könyvelő országos átlagkeresete havi bruttó 243.000 Ft. A kereset átlagosan havi bruttó 215.000 és 270.000 Ft között mozog az életkortól, a szakmai tapasztalattól és attól függően, hogy milyen méretű, forgalmú és típusú cégnél dolgozik.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az analitikus könyvelő munkakör betöltésére alkalmas szakemberek iránt folyamatos a kereslet a munkaerő-piacon, hiszen tevékenységére minden cégnek szükség van. A naprakész szakmai ismeret, a kiemelkedő teljesítmény, valamint a szakma iránti elkötelezettség segítik az elhelyezkedést.  

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Pénzügyi-számviteli ügyintézőként az analitikus könyvelő foglalkozáson kívül további, közel 30 munkakörben helyezkedhetsz el. Néhány példa ezek közül: anyagkönyvelő, banki könyvelő, bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, általános irodai adminisztrátor, készletkönyvelő, kontírozó könyvelő.

A szakképesítés birtokában, ha szeretnél továbbtanulni, illetve a mérlegképes könyvelő különböző speciális területeit szeretnéd elsajátítani, mint pl.: Államháztartási mérlegképes könyvelő, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy Vállalkozási mérlegképes könyvelő - ezt megteheted a felnőttképzés keretei között.

A szakképesítéssel szerzett ismeretek elmélyítésére a felsőoktatásban is van lehetőséged. A gazdaságtudományok, az üzleti képzés területén, továbbá gazdasági szakképzésben, akár közgazdász tanár szakképzettséget is szerezhetsz. 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, mi a mérleg jelentősége a pénzügyben?

A számviteli mérleg egy olyan jelentés, mely egy adott időpontra vonatkozóan megmutatja a cég vagyonának összetételét, egymás mellé csoportosítva az eszközöket, és ezek finanszírozási forrását. Az időpont, melyre a jelentés vonatkozik, a mérleg fordulónapja. A mérleg formája lehet kétoldalas, vagy lépcsős. A tőzsdén jegyzett vállalatoknak negyedévente kötelező elkészíteni a pénzügyi beszámolóikat.

Hallottál már a „Big four”-ról?

Minden vállalat köteles bizonyos rendszerességgel beszámolót készíteni gazdasági helyzetéről. Az információ megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat. A könyvvizsgálók véleményezik a cég éves beszámolóját, ellenőrzik az éves beszámolóban közzétett tételek helyességét, ezzel kiszűrve az esetleges hibákat, vagy visszaéléseket. A könyvvizsgálat során ellenőrzik az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségét is. Az úgynevezett „Big four” annak a négy nagy könyvvizsgáló cégnek az összefoglaló neve, mely jellemzően a legnagyobb vállalkozások, tőzsdei cégek könyvvizsgálatát végzi – Magyarországon is van képviseletük.

Ismersz más területen híressé vált könyvelőket?

Több, eredetileg könyvelő végzettségű ember dolgozott és vált híressé teljesen más szakmában. Gondoltad volna, hogy a híres regényíró John Grisham, a méltán elismert jazz zenész Kenny G., vagy a  BL döntők tapasztalt, spanyol származású labdarúgó játékvezetője, Mejuto Gonzalez is könyvelőnek tanult?

Tudtad, hogy a számvitel eredete egészen az ókorra nyúlik vissza?

A számvitel eredete a sumer, és mezopotámiai mezőgazdasághoz köthető. Bár ez még a számvitel egy nagyon kezdetleges formája volt, már ebben az időben készítettek pontos feljegyzéseket a mezőgazdasági termékek mennyiségéről és azok egymáshoz viszonyított értékéről. A kettős könyvelés módszere Itáliából ered. Velencében, 1495-ben adták ki az első, könyvelésről szóló művet, melyet Luca Pacioli írt.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról: 

 • www.szamvitel.lap.hu - Számviteli Portál
 • Laáb: Számviteli alapok - Elmélet és módszertan, TypotexKiadó,2010.
 • Gordos: Számviteli képeskönyv, Axeron Kft., 2009.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Éva, könyvelő ezt válaszolta kérdésünkre: „A hó végi vagy éves záráskor megnövekedett munkamennyiség és a rövid határidők jelentik számomra a legnagyobb kihívást. Munkám alapja a pontosság és a legapróbb részletek figyelemmel kísérése. A pontos munkához és elemzéshez nyugalom, idő és fokozott koncentráció szükséges. A határidők szorításában, ezen feltételek nem mindig valósulnak meg, mégis képesnek kell lennem gyorsan is ugyanolyan precízen és kifogástalanul végeznem a munkámat. Nagy segítség, hogy a kollegák ilyenkor igyekszenek segíteni egymás munkáját. A miénk egy elég összetartó csapat, így nem szokott elmaradni a hajtás utáni sikerélmény megünneplése sem.”