Tartsd velünk az irányt!

Hasznos információk szakembereknek

Mit kínál a Nemzeti Pályaorientációs Portál a szakembereknek?

A Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) létrehozására a TÁMOP 2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt program keretében került sor.

A portál a pályaválasztási és pályamódosítási döntést előkészítő ismereteket tartalmaz és különböző célcsoportok kiszolgálását valósítja meg: általános iskolás, középiskolás, felnőtt, szakember, intézmény, szülő.

 A tartalom célcsoport-specifikusan érthető el az oldalon, tehát mindenki az életkorának, élethelyzetének megfelelően válogathat az eszközök-készlet és információk közül.

Bővebben

Miért fontos az élethosszig tartó pályaorientáció?

Az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) napjainkban pedig egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

A tanulás, a folyamatos ismeretszerzés mára szükségletté vált. Pályamódosításunk vagy elhelyezkedésünk kulcsa egy-egy sikeresen megszerzett újabb végzettség vagy tovább fejlesztett kompetencia.

A 21. században az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning, LLL) szellemében kialakuló tanuló társadalom tagjai számára a felnőttkori tanulás is az aktív élet egész szakaszán keresztül átívelő, folyamatos kihívást jelent.

Bővebben

Miért fontos az önismeret?

Mi az önismeret jelentősége a pályaorientációban?

A sikeres pálya-döntések támogatásában a szakember pályaorientációs konzultációja során három fő területre helyezi a hangsúlyt: az egyén/tanácskérő önismeretére, a pályaismeretre és a munkaerő-piaci ismeretre.

Bővebben

Miért fontos a pályaismeret? (Szakembereknek)

A pályaorientáció tartalmát tekintve több tudományterületet (pszichológia, közgazdaság, jog, munkatudomány stb.) ölel fel, és olyan folyamatként definiálható, amely a tanácskérő egyéni igényeinek figyelembevételével segít a megfelelő pálya, szakma kiválasztásában a lehető legszélesebb információnyújtás révén. (Szilágyi, 2007)

Bővebben

Miért fontos, hogy legyenek ismereteim a munkaerő-piacról? (szakembereknek)

A tanulás világából kilépve előbb-utóbb mindenki a munkaerő-piac részesévé válik. Vannak, akik azonnal találnak munkahelyet és életük végéig hűségesek, de a legtöbben számos vállalatot, intézményt is megjárnak a munkával töltött évtizedeik során. Szükséges tisztában lennie a munkaerőpiac alapfogalmaival, a munkaadói és a munkavállalói szféra jellemzőivel, valamint a várható lehetőségekkel (pl. fiatalokra vagy éppen hátrányos helyzetűekre vonatkozóan), pontosabb, és hosszú távon is sikeres tanácsokat tud adni a hozzá fordulóknak.

Bővebben

Konzultációs módszerek

A pályaorientációs konzultációnak különböző formái annak megfelelően különülnek el, hogy hány személy milyen keretek között kap támogatást. Ezen típusok közötti választást elsősorban a megfogalmazott célok határozzák meg.

Bővebben

Online pályaorientációs tanácsadás

A cyber-tér kínálta kommunikációs lehetőségek két típusba sorolhatóak. E szerint kapcsolatba kerülhetünk egymással valós, szinkron időben chat és SKYPE segítségével, valamint választhatjuk az időben eltolt, rugalmasabb, aszinkron kommunikációs formát: az e-mailt- és a fórumot. Mindkét típusnak megvannak a maga jellemzői. Cikkünkben az e-mailben történő pályaorientációs tanácsadást fejtjük ki részletesebben.

Bővebben

Speciális célcsoportok pályaorientációja

A pályaorientációs konzulensek/tanácsadók tevékenysége során kiemelkedő szerepe van a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (átlagnál alacsonyabb elhelyezkedési esélyűek) támogatásának. Az esélyegyenlőség előmozdítását a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról201 szabályozza. Ezen személyek, csoportok információ-hozzáférése is korlátozottabb, így továbbtanulási és foglalkoztatási arányuk is alacsonyabb.

Bővebben

Rendezvények

A pályaválasztást, munkaerő-piaci eligazodást, foglalkoztatási trendeket, új szakmákat és kurrens vállalatokat számos szakmabeli rendezvényen lehet megismerni. Diákoknak, fiatalabb munkavállalóknak, vállalati HR-seknek és külsős szakembereknek egyaránt rendeznek eseményeket, kiállításokat. Karrierbörzék és expók már sok éve vannak, de amíg korábban inkább multinacionális nagyvállalatok bemutatkozó- és toborzó- piacaként funkcionált, manapság már inkább szakmai események számítanak.

Bővebben

Megjelent az Életpálya-tanácsadás folyóirat második száma!

A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében szerkesztett szaklap az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció témakörében közöl érdekes és naprakész információkat az érintett szakemberek számára.
 

Bővebben
1 - 10 / 10 | Találatok oldalanként:
Vissza a kezdőlapra