Tartsd velünk az irányt!

Miért fontos az élethosszig tartó pályaorientáció?

Budapest, 2015.10.12.

Az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) napjainkban pedig egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

A tanulás, a folyamatos ismeretszerzés mára szükségletté vált. Pályamódosításunk vagy elhelyezkedésünk kulcsa egy-egy sikeresen megszerzett újabb végzettség vagy tovább fejlesztett kompetencia.

A 21. században az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning, LLL) szellemében kialakuló tanuló társadalom tagjai számára a felnőttkori tanulás is az aktív élet egész szakaszán keresztül átívelő, folyamatos kihívást jelent.

Az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning, LLL) mai értelmezése szélesebb jelentéskört hordoz, mint amit elnevezése első hallásra üzen.

Megértése az alábbi négy szempont együttes figyelembevételével válik teljessé:

- az intézményrendszer által átadni kívánt tudás mellett fontos szerepet kapnak a tanuló egyéni igényei, érdeklődése, valamint a mindennapi boldoguláshoz szükséges tudás megszerzése;

- a hivatalosan előre megszabott tanulási út mellett az önálló tanulási képesség kialakulásának támogatása is előtérbe kerül;

- a tanulás az intézményes oktatási rendszer mellett, azon kívül is folyhat;

- a tanulás valóban az egyén egész aktív életét végigkíséri.

Az utóbbi évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pályaválasztás nem egy életre szóló egyszeri, visszavonhatatlan esemény az egyén életében, hanem olyan folyamat, amelyben döntések sora várható, amelyben a változtatásra, megújulásra való képességgel kell részt vennie. Nemcsak a pályák fejlődnek, alakulnak át, hanem az egyén pályairányultsága is változhat az élete során. Mivel nem egy egyszeri, diszkrét pontnak tekintjük a pálya kiválasztását, ezért újabban a pályaválasztás fogalma helyett célszerű a pályaorientáció kifejezés használata.

Az egész életutat támogató pályaorientáció (Lifelong Guidance, LLG) azt a tevékenységet jelenti, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy - bármely korban és életük bármely szakaszában - felismerhessék képességeiket és kompetenciáikat, valamint érdekeltségüket. Támogatást nyújt, hogy a polgárok az oktatással, képzéssel és foglalkozással kapcsolatban döntéseket hozzanak, képesek legyenek irányítani egyéni életükben a tanulást, a munkát és más színtereket, amelyeknek keretében ezek a képességek és kompetenciák használhatók, tanulhatók és fejleszthetők.

A korábban bemutatott két téma (LLL és LLG) kapcsolódásának megértéséhez el kell fogadni, hogy – a technikai, technológiai változások által is generált - egész életen át tartó tanulás jelentősen megnövekedett számú és folyamatosan, szükségszerűen megjelenő döntési pontokat hoz a munka világában sikerrel helytállni vágyó egyén életébe. Az életpályán való boldoguláshoz elengedhetetlen a megnövekedett számú döntési pontokon belépő tanácsadói/konzulensi támogatás, mely végig kell, kísérje az egyén életét.

A 2000-ben kiadott Memorandum az élethosszig tartó tanulásról c. ajánlás egyik fontos megállapítása volt, hogy a fiatalok és felnőttek számára – a tudás-társadalomban növekvő és áttekinthetetlen tanulási és munkavállalási lehetőség, esély és ellentmondás közötti eligazodás és a zökkenőmentesség biztosítására – a képzés minden formájában, azokkal egyenrangú kiegészítő szakmai szolgáltatásként, tanulási és pályaorientációs tanácsadói tevékenységet kell kifejleszteni.” (Sz. Tóth, 2006).

Ilyen tipikus döntési pontok lehetnek az iskola kiválasztása, a továbbtanulás, a munkaerő-piacra való kilépés, vagy akár az álláskeresési-, pályaváltási kényszer. Fontos, hogy ezekben a helyzetekben a pályaorientációs konzulens olyan támogatást tudjon nyújtani, amely személyre szabottan történik és értékkel bír mind a gazdaság, mind a helyi közösség, mind a társadalom számára.

Vissza a hasznos információkhoz