Tartsd velünk az irányt!

Online pályaorientációs tanácsadás

Budapest, 2015.10.12.

A cyber-tér kínálta kommunikációs lehetőségek két típusba sorolhatóak. E szerint kapcsolatba kerülhetünk egymással valós, szinkron időben chat és SKYPE segítségével, valamint választhatjuk az időben eltolt, rugalmasabb, aszinkron kommunikációs formát: az e-mailt- és a fórumot. Mindkét típusnak megvannak a maga jellemzői. Cikkünkben az e-mailben történő pályaorientációs tanácsadást fejtjük ki részletesebben.

A fiatalok gyakran érzik úgy, hogy valakivel meg kell osztaniuk kisebb-nagyobb problémáikat. Ilyen dilemmát jelenthetnek a pályaorientáció kapcsán felmerülő kérdések, döntési helyzetek is. Napjainkban, az infokommunikációs társadalom világában kialakultak azok a virtuális terek, ahol helyet kapnak az említett kérdések, problémák, például közösségi oldalakon, blogokon, fórumokon vagy személyes levelezésen keresztül. Ezeken a felületeken a felhasználók sokszor egymással, kortársakkal osztják meg gondolataikat, véleményüket, de az Y generáció tagjai nem idegenkednek a specifikus segítségkéréstől sem.

Az online tanácsadási keretek különösen vonzóak a serdülők és fiatalok számára, mert gyorsak, általában ingyenesek, könnyen használhatóak és folyamatosan elérhetőek.

Az internetes tanácsadás egy tipikusan alacsony küszöbű szolgáltatás, hiszen segítségével a kliens számtalan segítő rendszert elérhet anélkül, hogy elkötelezné magát, illetve igen kevés erőfeszítést kell tennie a segítő kapcsolat létrejötte érdekében. Nincs szükség időpont-egyeztetésre, megspórolható a tanácsadás helyszínére való eljutás ideje. Az online tanácsadás ezen jellemzői nem csak a fiatalok körében teszik vonzóvá a segítségkérés virtuális formáját, hanem a segítség elérhetővé válik speciális csoportok számára is, mint például a kistérségben élők, a mozgásukban akadályozottak és a kisgyermekes anyukák.

Sokan vannak, akik nem szívesen jelennek meg személyesen egy-egy tanácsadó szervezetnél, vonakodnak felvenni a segítségkérő szerepét, mert félnek a stigmatizálódástól. A pályaorientáció területén ez a probléma jellemzően a munkahelyüket elvesztőket érinti, akik szégyellik felvállalni problémájukat. Serdülők és fiatalok esetében inkább idő és térbeli akadályokról, valamint a szakemberekhez, mint tekintélyes felnőtt emberekhez való viszonyulásból fakadó problémákról lehet beszélni. Az online kommunikációs forma lehetőséget ad arra, hogy a tanácskérő fiatal kezében maradjon a kontroll afölött, hogy mennyire vonódik be a tanácsadási folyamatba, mennyire fedi fel önmagát. A részleges anonimitás lehetősége és a megtartható kontroll-funkció népszerű szolgáltatássá emeli az online segítő, tanácsadó szolgáltatásokat.

Az e-mailes tanácsadás kommunikációs formája írásbeliségen alapul, amely további különbségeket szül a személyes tanácsadáshoz képest. Ha a segítségkérő megfogalmazza kérdését vagy problémáját, máris világosabban láthatja a helyzetet. Az írás segít abban, hogy kívülről lásson rá saját történetére, helyzetére. Ez a rálátás egyfajta kognitív rendezés is, így minden újraolvasással fokozódhat a belátás és értelmezés. Csupán azáltal, hogy a gondolatok papírra kerültek, ill. megfogalmazódtak, könnyebben alakulhat ki egy stabil vélemény, döntés, mint a személyes tanácsadás esetén, ahol az egyszer elhangzott szavak múlékonyabbak a leírt gondolatokhoz képest.

Az időben eltolt kommunikáció a tanácsadónak és a segítségkérőnek is kedvez, mivel a tanácsadás folyamata lelassul. A tanácsadónak azon túl, hogy elegendő ideje van válaszolni, arra is módja nyílik, hogy utánanézzen például a specifikus pályaköröket érintő témáknak, vagy konzultációt kérjen más szakemberektől. A segítségkérőnek pedig van ideje feldolgozni, értelmezni azokat az önismereti, illetve pálya-információs anyagokat, amelyeket a tanácsadó bocsát rendelkezésére. Az így megalapozott közös tudás segítségével sikeresebbé válik a pályaorientációs konzultációt.

A tanácsadás teljes folyamata dokumentált, így a segítő bármikor visszautalhat vagy támaszkodhat a leírtakra, ugyanígy a segítségkérő is élhet a visszatekintés lehetőségével.

 

Az e-mailes tanácsadás folyamata

Az online tanácsadás olyan folyamat, amely egy írásos megkereséssel veszi kezdetét, majd ezt követi a megkeresés feldolgozása, a válasz elkészítése és elküldése. Az online tanácsadás írásos dokumentumok ismételt váltásával válik interaktív, szabályok szerint megszerkesztett folyamattá. Alapvető, hogy a kapcsolat elején köttetik egy megegyezés, szerződés a közös szabályokról, melyek a tanácsadás eredményessége szempontjából nagyon fontosak.

  • Információs tanácsadás

Az online megkereséseket alapvetően 2 típusba soroljuk. Gyakoribb, hogy a kliens rövid, tömör levelet ír, és információhoz szeretne jutni valamilyen kérdésben. Ilyen esetekben elegendő, ha egy rövid választ adunk a kért tájékoztatással. Ha olyan speciális információt kér (pl. egy adott intézményről), melyben nem vagyunk kompetensek akkor továbbirányíthatjuk az ügyfelet másik intézményhez, ajánlhatunk honlapokat, ahol bővebb információt szerezhet, vagy adhatunk neki konkrét telefonszámot is. Ezekben a helyzetekben egy levélváltás is elegendő.

  • Konzultációs tanácsadás

A tanácsadás másik verziója egy hosszabb, több alkalmas folyamat, amikor átlagban 4-5 levélváltás történik.

A fentiek alapján jól látható, hogy a levélváltáson alapuló online tanácsadás alkalmas és adekvát eszköz a pályaorientációs munkára. Fontos feltétel, hogy mindig képzett, a személyes pályaorientációs tanácsadásban jártas szakember végezze ezt a feladatot.

 

Fontos szempontok az online tanácsadáshoz:

  • Minden kliens megérdemli, hogy személyre szóló választ kapjon, aminek megírására elegendő időt szánunk. Ha visszatérő kérdésről van szó, természetesen ollózhatunk be anyagokat, de itt is figyeljünk arra, hogy a címzés, bevezetés személyre szóló legyen.
  • Mindig ugyanaz a személy válaszoljon a kliensnek.
  • Ellenőrizzük a helyesírást, illetve hogy nem maradtak-e nehezen érthető kifejezések a levélben. A levél hosszát is érdemes a célcsoporthoz igazítani. Egy általános iskolásnak rövidebben és az ő nyelvén írjunk.
  • Megfelelő tagolás, szünetek, bekezdések, különböző karakterek, kiemelések segítségével megnyerővé és könnyen átláthatóvá tehető a levél. Próbáljunk annyit írni, ami éppen elég.
  • Vannak olyan esetek, amikor érdemes felhívnunk a kliens figyelmét arra, hogy az online tanácsadásnak megvannak a maga korlátai és arra bíztatni, hogy kérjen személyes tanácsadást.
  • Ne felejtsük el, hogy az e-mail írott dokumentumnak tekinthető. Tartsuk mindig észben, hogy a kliens dönthet úgy, hogy publikálja, megosztja másokkal, vagy sokszorosítja a válasz tartalmát.
  • Leveleinket őrizzük meg és tartsuk biztonságban. Rögzítsük az anonim adatokat abban a rendszerben, amelyet erre a célra használ a szervezet, hogy később fel lehessen használni azokat. Érdemes feljegyezni a szocio-demográfiai adatokat, a megkeresés fajtáját, azt, ha a megkeresés egy harmadik féltől érkezett, a kapcsolatfelvételek számát, időpontját stb.
Vissza a hasznos információkhoz