Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Statisztikus
262500
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Társadalomtudományi foglalkozások
Fejleszti, bővíti, gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat a gazdasági és társadalmi, valamint az üzleti élet területén, képet ad a gazdaság és társadalom egészének, vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól, munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intéményrendszer szervezeteit. Feladatai: a) matematikai-statisztikai kérdések elemzése, statisztikai adatok értékelése, értelmezése; b) statisztikai elméletek és módszerek tanulmányozása, továbbfejlesztése, kidolgozása; c) statisztikai adatgyűjtés, adatfelvételek tervezése és szervezése; d) adatok felvétele, feldolgozása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, védelme; e) vizsgált jelenség tömör és számszerű jellemzése; f) különböző fogalmi és osztályozási rendszerek kialakítása és azonosítók meghatározása; g) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; h) együttműködés más szakemberekkel; i) tanácsadás különféle adatgyűjtési módszerek, illetve statisztikai módszerek és technikák alkalmazásával kapcsolatban, ezen módszerek és technikák alkalmazása; j) a kutatási eredmények megbízhatóságának meghatározása, különösen az üzleti élet vagy az orvostudomány területén, illetve a természet-, társadalom vagy biológiai tudományok más ágaiban.
 • Tanulmányozza a statisztikai elméleteket és módszereket, részt vesz ezek kidolgozásában és továbbfejlesztésében
 • Megtervezi az adatgyűjtést, statisztikai módszerekkel kialakítja a mintát (teljes, részleges, reprezentatív), kérdőívet és kitöltési útmutató készít
 • Megszervezi az adatok begyűjtését, tájékoztatja a mintában résztvevőket, ellenőrzi az adatokat
 • Megtervezi az adatfeldolgozást, összefüggések felállításával ellenőrzi az adatokat, önállóan, vagy informatikus bevonásával elvégzi az adatfeldolgozást
 • Összefoglaló táblákat készít és elemzi az adatokat, jelentéseket, tájékoztatókat, publikációkat ír
 • Gondoskodik az adatok tárolásáról, megőrzéséről
 • Részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • Döntéselőkészítő team tagjaként részt vesz a döntések statisztikai megalapozásának előkészítésében
 • Tájékozódik az új matematikai-statisztikai módszerekről, idegen nyelven olvas és konzultál
 • Részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • Pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja
 • Ismeri az a szakterületet, amire vonatkozóan az adatfelvételeket, elemzéseket készíti
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban (nemzetközi adatszolgáltatás, konferenciák)
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma