Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Számviteli ügyintéző
361400
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Pénzügyi, gazdasági ügyintézők

A számviteli ügyintéző egy könyvelő cég vagy egy gazdasági vállalat alkalmazottjaként dolgozik. Munkájának célja, hogy a vállalat számára ellássa és intézze a könyvelési, beszámolási, ellenőrzési és egyéb, a számvitel feladataival kapcsolatos teendőit. Ennek során nyilvántartja a vállalat vagyonát, ellenőrzi annak bevételeit és kiadásait. Mindennapjainak része, hogy részt vegyen a költségszámításokban, leltározásban.

 • A pénzügyi osztállyal együttműködve kialakítja a könyvelési elveket, a nyilvántartások menetét, az iktatás szabályait.
 • Kezeli a kimenő és bejövő számlákat, gondoskodik arról, hogy a kimenő számlákat határidőben megküldje a cég a megrendelői részére. Érkezteti, majd formailag és tartalmilag ellenőrzi a beszállítói számlákat.
 • Előkészíti a banki utalást, az igazolt számlán szereplő tételeket – a megrendelő nevét, az összeget – beviszi az elektronikus utalás rendszerébe a bank internetes felületén.
 • Kezeli a pénztárforgalmat, hogy a gazdasági társaság házi pénztárában mindig legyen rendelkezésre kell álló apró és papírpénz, az esetlegesen előre nem látott készpénzes kiadások fedezetéül.  
 • Főkönyvi számlákra könyveli a feladásokat, figyelemmel kíséri az értékvesztéseket, a számlákat könyvelési tételekbe rakja, kontírozza. Közreműködik az adóbevallás elkészítésében.

OKJ szakképesítés

Név: Számviteli ügyintéző

Szint: Felső középfokú rész-szakképesítés

 • Munkakörnyezet: tevékenységét jellemzően az irodában ülve látja el, amelyet jellemzően csak akkor ­hagy el, ha bankba megy, vagy továbbképzésen vesz részt.
 • Munkaidő: normál munkarend szerint, hétfőtől péntekig 40 órában dolgozik. Előfordulhat, hogy túlórára van szükség.

A számviteli ügyintéző munka betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép kéz és ujjak, a számítógép használata érdekében;
 • jó látás, többek között az adatbázisok kezelése során;
 • ép beszédkészség, hogy egyértelműek legyenek az általa elvégzett feladatok, kimutatások szóban történő előadásai;
 • fokozott figyelemre való képesség, amely ugyancsak az adatbázisok, táblázatok kezelése érdekében szükséges.

Mozgássérültek, hallássérültek, és látássérültek is végezhetik a számviteli ügyintéző munkakör egyes résztevékenységeit.

 • Megvalósító
 • Tárgyias
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó