Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
361600
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Pénzügyi, gazdasági ügyintézők

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő elsősorban biztosítási cégeknél és gépjármű kereskedésekben dolgozhat. Feladata káresemény esetén a bekövetkezett kár okának, körülményeinek és anyagi vonzatainak megállapítása. Ez a fajta munka felelősségteljes hozzáállást igényel a szakembertől, hiszen a balesetek, káresetek alkalmával döntéseivel közvetlenül befolyásolja a biztosítottak kártérítését.

 • Ellenőrzi a káreset helyszínét, és rögzíti azokat a nyomokat, amelyek a káresemény okozójára utalnak.
 • A káresemény felmérésének során igyekszik minél pontosabb meghatározást készíteni annak okairól.
 • Az értékcsökkenés figyelembevételével felméri a kár mértékét.
 • Ellenőrzi a biztosítás fedezetét, a szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzésével.
 • Különféle technikák és adatok segítségével meghatározza a kárösszeget.
 • Kitölti az űrlapokat és a kárcsekket.
 • Döntéséről tájékoztatja a károsultakat, valamint rögzíti az esetleges kárreklamációkat is.

Egyéb képzés

Név: Kárszakértő tanfolyam

Felsőfokú műszaki- és gépjármű kárszakértő képzés

 • Munkakörnyezet:tevékenységét zárt térben és a szabadban egyaránt végezheti, attól függően, hogy a munkafolyamat mely feladatának végrehajtásán dolgozik. A kárszemlét a káresemény helyszínén végzi, az ide vezető utat autójában tölti. A kárfelvételt, kárszámítást, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőit irodájában látja el.
 • Munkaidő:feladatait hétfőtől péntekig, napi 8 órában végzi. A hétvégi munkavégzés ritka, elsősorban adminisztratív munkát takarhat, például nyomtatványok kitöltését.

Az értékbecslő, kárbecslő, kárszakértői munka végzéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • jó látás, a különféle káresetek felmérése során szükséges;
 • ép beszédkészség, az ügyfelekkel, a munkatársakkal és a szakértőkkel való eredményes kommunikáció érdekében;
 • ép karok, kezek, ujjak, a munka során használatos eszközök problémamentes kezeléséhez.
 • Tárgyias
 • Megvalósító
 • Irányító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Aprólékos megoldások, Globális gondolkodásmód