Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)
362400
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök
Jutalék ellenében szolgáltatási, kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és a vevő között. Feladatai: a) kis- és nagykereskedelmi és üzleti vállalkozásoknak, valamint magánszemélyeknek rendelések szerzése, áruk értékesítése; b) ügyletek előkészítése, üzletek megkötése, kedvező ajánlatok összegyűjtése, illetve a megrendelések továbbítása a megbízó számára; c) piacok kutatása, információk beszerzése és elemzése, hiánycikkek felkutatása, elfekvő készletekre értékesítési lehetőségek keresése; d) minél szélesebb ismeretségi kör kialakítása, az információk gyors beszerzése; e) tanácsadás, termékek, szolgáltatások bemutatása, árpolitika kialakítása; f) szervezetének képviselete különböző kiállításokon, vásárokon; g) új üzleti kapcsolatok teremtése és kiépítése, a régi partnerkapcsolatok fenntartása és ápolása; h) a lehetséges ügyfelek információkkal való ellátása, mintadarabok, katalógusok és egyéb reklámanyagok bemutatása, az általa képviselt termék vagy szolgáltatás vonzó tulajdonságainak, előnyeinek és specifikumainak ismertetése; i) az ügyfelek véleményének és igényeinek továbbítása a gyártók, illetve a szolgáltatók felé.
 • felméri a fogyasztói szokásokat, elemzi a piaci trendeket, elemzi az üzleti adatokat, prioritási listát készít
 • kalkulációkat készít (kalkulálja a várható bevételt, a várható kiadás, a várható nyerséget, stb.)
 • címanyagot gyűjt, címlistát tervez
 • megtervezi a várható munkaerőszükségletet, a munkaidőbeosztat, úvonaltervet készít
 • beszerzi a mitákat, a reklámanyagot
 • elkészíti a kommunikációs anyagot és folyamatosan aktualizálja
 • eladásnövelő promóciót tart, reklámanyagot, hirdetést helyez el
 • felkeresi a potenciális ügyfeleket és felméri a fogyasztói igényeket
 • bemutatja a termék jellemzőit, igyekszik felkelti a vásárlói igényt, ismerteti a termék előnyeit, hasznossága mellet érvel
 • termékreferenciát ad
 • piacképes árajánlatot tesz, termékmintát ad
 • felveszi a termékrendelést, megköti az igény szerinti üzletet
 • leszállítja a megrendelt terméket és beszedi a termék ellenértékét
 • adminisztrációs tevékenységet végez (használja az előírt nyomtatványokat, készletnyílvántartást vezet, eladási statisztikát készít, időszakos értékeléseket készít, ügyfélnyílvántartást vezet)
 • kezeli az irodatechnikai berendezéseket, használja az elektronikus kereskedést, az elektroinkus ügyféltájékoztatási módszereket
 • ápolja az ügyfélkapcsolatokat, képviseli az ügyfél érdekeit, kezeli az üzleti partner reklamációit, értékesítési tapasztalatokat gyűjt, aktualizálja a meglévő szerződéseket
 • termékszervízelést végez
 • reprezentációs tevékenységet végez
 • követi a termékkínálat változásait
 • képzéseken vesz rész és alkalmazza a továbbképzésen tanultakat, követi a jogszabályváltozásokat, betartja illetve betartatja a minőségbiztosítási előírásokat
 • képzi a kereskedelmi partnereket
 • munkatársakat mentorál
 • fejlesztési javaslatot tesz
 • A túlnyomórészt előadás, meggyőzés megterheli a hangszalagokat
 • A sok járkálás és a termékek cipelése megterheli a lábakat és a szivet
 • Idejük nagy részét utazással töltik, a munkát zárt térben zárt térben kisebb részben saját irodában, jellemzően a potenciális, vagy tényleges ügyfelelek helyszínein töltik rugalmas munkaidőben.
 • Igen jelentős a szellemi megterhelés, mert a szakma egyszerre kíván koncentrációs képességet és szervezőkészséget, továbbá megbízhatóságot és precízséget, valamint számolási képességet, helyzetfelismerési képességet és jó nyelvi kifejezőképességet
 • Nagy a konkurencia, telített a piac, így a munkavégzés, a megfelelő teljesítés igen magas stresszt vált ki
 • Az egyéni megítélésen alapuló döntések fokozzák a stresszt
 • Elengedethetetlen a stratégiai gondolkodás az üzletmenet kapcsán
 • Komplex szakmai ismeretekkel lehet csak eredményt elérni (erőforrásgazdálkodási ismeretek, matematikai ismeretek, számítógépkezelési ismeretek, Földrajzi alapismeretek, számítógépkezelési ismeretek, célszoftverek alkalmazása, Kereskedelmi ismeretek, kommunikációs ismeretek, idegennyelvismeret, alapvető jogi ismeretek)
 • Munkamódszerben elengedhetelen a szabálykövetés és pontosság
 • Együttműködés, rugalmasság
 • Elengedhetetlen a személygépkocsi, mert mobilitását nem korlátozhatja sem a tömegközlekedés, sem a menetrend
 • A mobiltelefon nélkülözhetetlen, ugyanúgy az elektronikus elérhetőség