Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
365300
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
Hatósági ügyintézők
A társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályokban, utasításokban meghatározott igazgatási és egyéb adminisztrációs feladatokat lát el. Feladatai: a) a társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos alapeljárás és jogorvoslati eljárás lefolytatása; b) hatósági és bírósági eljárásokban való közreműködés; c) jogszabályoknak megfelelő határozattervezetek elkészítése, a megfelelő indoklások feltüntetése, a kiadói utasítás feltüntetése, ezt követően az ügyirat revizorhoz való továbbítása; d) társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás szóban és írásban; e) az illetékesség, a hatáskör és a képviseleti jogosultság vizsgálata az egyes ügyek esetében; f) a kérelem, a dokumentum formai és tartalmi követelményeinek vizsgálata; g) hiánypótlásra, illetékfizetésre való felszólítás, idézés kiküldése; h) szakhatóságok, szakértők, társhatóságok és egyéb szervek megkeresése; i) saját hatáskörben határozat módosítása, javítása, kiegészítése, visszavonása; j) adatok igazolása, adatok közlése, adatok szolgáltatása; k) az ügyiratok érkeztetése, az iktatás és az előzményezés helyességének ellenőrzése, az ügyiratok iktatása, a beérkezett válaszok, levelek, igazolások ügyiratba történő azonnali beszerelése, a szükséges intézkedések megtétele; l) az ügyiratok folyamatos figyelemmel kísérése, határidőzése, a határidő leteltekor a szükséges intézkedések megtétele, az adatszolgáltatás sürgetése; m) megbeszélések, értekezletek, rendezvények szervezése; n) döntések írásba foglalása, döntések, vezetői utasítások nyilvántartása.