Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Halászati foglalkozású
623000
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások
Halászati foglalkozások
Haltenyésztést, haltermelést végez tógazdasági körülmények között vagy természetes vizeken. Feladatai: a) tenyész- és áruhalak előállítása; b) takarmányozás, hozamfokozás (a tavak trágyázása); c) a tó élővilágának figyelemmel kísérése, a káros növények irtása; d) betegségek elleni védekezés; e) a halak kihelyezése, telepítése; f) a tárolt és kihelyezett hal őrzése és védelme; g) lehalászás, halászat; h) a halak osztályozása, csomagolása, értékesítése; i) tavak építése, vízellátás biztosítása; j) tavak, vizek mellékhasznosítása, a nád betakarítása, téli lékelési munkák elvégzése.
 • támogatja a halászati tervezést, alapadatokat szolgáltat a tervkészítéshez, ütemtervet készít
 • vizsgálja a víz tápanyagkészletét, figyelemmel kíséri a tó élővilágát, felméri a természetes vízek halállományát
 • előkészíti és karbantartja a tavakat, elvégzi a lehalászott tó utómunkálatait (pl. őszi-téli tókarbantartás, tófeltöltés)
 • kiválogatja a tenyészhalakat, kezeli a tenyészállományt és neveli a törzsállományt
 • tenyész- és áruhalakat állít elő: természetes és mesterséges úton szaporítást végez, előneveli az ivadékot
 • kihelyezi, telepíti a halakat, népesíti a halastavakat és természetes vizeket
 • haletetést, takarmányozást, próbahalászatot végez
 • hozamfokozást végez, beállítja a tó biológiai egyensúlyát (pl. káros növények irtásával, tótrágyázással)
 • halegészségügyi feladatokat lát el (pl.betegségek elleni védekezés, egészségügyi kezelés)
 • megszervezi a tárolt és kihelyezett halak őrzését, védelmét
 • megszervezi a halászati munkát, előkészíti a szükséges eszközöket és biztosítja a tárolóhelyeket
 • halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezel, a halászati munkát szakszerűen elvégzi (lehalássza, halássza a halastavakat és a természetes vizeket)
 • a halmennyiséget méri és nyilvántartásba veszi, osztályozza
 • szakszerűen szállítja és tárolja, tartósítja, csomagolja, és értékesíti a halat
 • ellenőrzést végez (vízminőség, vízszint, természetes táplálék-készlet, földművek és műtárgyak állapota)
 • munkafolyamatokat dokumentál (alapbizonylatok, halászati napló vezetése)
 • alkalmazza és betartja a halászati és horgászati jogszabályi, hatósági, természet- és környezetvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokban leírtakat
 • téli lékelési munkákat, tóépítési feladatokat lát el, biztosítja a tavak vízellátását
 • gondoskodik a tavak, vizek mellékhasznosításáról, a nád betakarításáról
 • ápolja a halászati hagyományokat
 • a foglalkozás jellegéből adódóan semmiféle fogyatékossággal nem rendelkezhet a munkavállaló
 • közepesen nehéz fizikai munka, a feladatok többségét állva kell végezni
 • egyes munkafázisoknál a guggolás, térdelés, görnyedés is előfordul
 • gyakori a kézi anyagmozgatás, rakodás, emelés
 • kizáró ok az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő, az ún. fóbiák (pl. tériszony), valamint a rohamokkal járó betegségek
 • a krónikus betegségekre és az allergiákra való hajlam kizáró ok
 • az imbolygó csónakkal való közlekedés, pl. etetéskor, lehalászáskor jó egyensúlyérzék és jó reflexek kellenek
 • baleseti veszélyt a vizes, síkos felületeken való elcsúszás jelenthet
 • homálybeli és oldalirányú, úgynevezett perifériális látás szükséges
 • A munkavégzés jellemzően szabad, természeti munkakörülmények között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • A halászati munka az évszaktól és az időjárástól függően nedves, nyirkos, párás, és/vagy ködös környezetben folyik.
 • Munkáját általában nappal végzi, a nyári időszakban a halak etetése miatt a hétvégéken is dolgozik.
 • A munkafeladatok többsége csoportos jellegű, jól összehangolt, közös munkát kíván.
 • A halakkal közelsége, főleg telepítéskor kellemetlen szaggal jár.
 • Fontos a vízhatlan ruházat, amely megvéd az állandó nedvességtől.
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • órákon át tartó fizikai terheléshez való alkalmazkodás szükséges
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti, ami stresszhatásal járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg halak, a környezeti károk mielőbbi kiszűréséhez
 • a lehalászás, és a halfeldolgozás idején nem előnyös a túlzott lelki érzékenység
 • A környezetbarát technológiák és a műszerezettség, automatizálás, a számítógéppel vezérelt rendszerek elterjedése egyre inkább szükségessé teszi a szakmai specializálódást, a folyamatos tovább- és átképzést ezen a területen is.
 • Növekszik az idegen nyelvtudással, informatikai ismeretekkel rendelkező, minősített szakemberek iránti igény.
 • Szigrodnak a környezetvédelmi és a minőségbiztosítási elvárások, előírások.
 • A marketing tevékenységre, a helyi adottságok jobb kihasználására, a halászati hagyományok ápolására egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a halászati szakemberek.
 • A természetes vizek állapotának javítása mellett az állat- és környezetvédelem hatékonyságának növelésére, a halfajok és tájfajták fenntartásának erősítésére való törekvés várható a jövőben.