Tartsd velünk az irányt!

Projekt bemutatása

A TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium pályaorientációs és életpálya-tanácsadási fejlesztéseire, illetve szolgáltatási tapasztalataira építve azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár számára elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, és ezáltal segítse a tanulás és a munka világában hozott döntéseket.

A hatékonyan működő pályaorientációs rendszer – a megfelelő önismereti, pályaismereti és munkaerő-piaci információk birtokában meghozott döntések révén – hozzájárul a polgárok munkaerő-piaci esélyeinek javításához, az állampolgári alkalmazkodóképesség növekedéséhez, illetve hazánk munkaerő-piacra és oktatásra vonatkozó céljainak eléréséhez.

A kiemelt projekt célja egy olyan országos pályaorientációs rendszer kialakítása, amely:

  • lefedi a teljes szakmai pályafutást, döntési pontokhoz illeszkedő szolgáltatásokat biztosít, és kiemelt figyelmet fordít a kritikus átmenetekre;
  • hozzáférhetővé teszi az aktuális pályainformációs eszközöket, kihasználva az infokommunikációs technikán alapuló lehetőségeket és a tantermi intervenciókat, elérő programokat;
  • biztosítja az egységes színvonalú életpálya-tanácsadási szolgáltatásokat;
  • felkészíti a szakembereket;
  • hálózatba szervezi a pályaorientációban érdekelt szektorokat.

A kiemelt projekt szakmai programja

Módszertani- és eszközfejlesztések

Olyan online és offline eszközök fejlesztése, amelyeket mind a tanácsadók, mind a tanácskérők hatékonyan tudnak használni annak érdekében, hogy megismerjék saját képességeiket, az egyes foglalkozások jellemzőit, a munkaerő-piaci tendenciákat stb.

Kiemelendő fejlesztés a Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.eletpalya.munka.hu), a foglalkozás-bemutató eszközök (filmek és szöveges anyagok), valamint a pályaorientációt segítő kérdőívek kialakítása. A projekt része ezen kívül még számos olyan elemző tevékenység, amely az európai uniós célkitűzésekkel összhangban megalapozza a magyar életpálya-tanácsadási rendszer szakmaiságát.

Ezen fejlesztések közül számos (például a hatékonyságmérésre vonatkozó vizsgálatok) nemzetközi viszonylatban is úttörő vállalkozásnak számít.

Szakemberfejlesztés (Képzések)

A kiemelt projekt képzések révén növeli az országban dolgozó szakemberek szakértelmét.
Alapozó képzések: a pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (pedagógusok, szociális szakemberek, munkaerő-piaci tanácsadók stb.) részére összesen 4000 fő bevonásával képzéseket indítunk, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni. Ennek érdekében kifejlesztünk 5 tananyagot, amelyeket elektronikusan is elérhetővé teszünk.
Szakma mesterei képzések: a szakképzett pályaorientációs tanácsadók részére szakma mesterei képzést indítunk.

Hálózatépítés

Az életpálya-tanácsadás számos szektor együttműködését feltételezi. Mind a munkaügyi szervezeten belül, mind pedig az oktatási rendszerben a projekt nagy hangsúlyt fektet az érintett célcsoportok megszólítására, a közös szakmai párbeszéd kialakítására.

Számos rendezvény és workshop megvalósulása révén létrejön egy olyan szakmai hálózat, amely közös ügyének tekinti az életpálya-tanácsadás modern rendszerének kiépítését és működtetését. Fontos cél a tanácsadók egységes szakmai protokolljának továbbfejlesztése, és a Tanácsadók Virtuális Közössége felület hatékony használatának elősegítése.
Fontos szempont a fejlesztések összehangolása az európai pályaorientációs stratégiákkal, valamint a nemzetközi szervezetek által meghatározott prioritásokkal. A nemzetközi hálózatépítés egyik fontos eleme az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) szakpolitikai hálózat munkájában való részvétel.

Eszközök és szolgáltatások hasznosulása, tájékoztatás

A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a tájékoztatásra, az elkészülő eszközök és szolgáltatások hasznosulására. A fejlesztéseket széleskörű társadalmi marketing támogatja, amelyet az Életpálya-tanácsadás folyóirat kiadása, valamint különböző rendezvényeken való megjelenés, illetve iskolai pályaorientációs programok szervezése is kiegészít.

A kiemelt projekt a pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése révén egyrészt törekszik az életpálya-tervezés korai megalapozására, másrészt pedig az LLL (Lifelong Learning) és LLG (Lifelong Guidance) szemléletet, valamint a felnőtt tanulás minőségi fejlődését is erősíteni kívánja.