Tartsd velünk az irányt!

Általános iskolai tanár, tanító

Foglalkozás rövid bemutatása

Az általános iskolai tanár és tanító feladatai nem csupán a tananyag megtanítására korlátozódnak. Munkájához tartozik a tanulók előmenetelének értékelése, ennek dokumentációja, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás is. Egyfajta példaképként szerepet játszik a gyerekek nevelésében, így feladatai végzése közben felelőssége teljes tudatában kell eljárnia. Munkája során a következő feladatokat és tevékenységeket végzi:

  • A tanterv alapján elkészíti az általa oktatott tantárgyak tanmenetét. Felkészül az egyes tanítási órákra, szükség esetén audiovizuális szemléltető eszközöket – projektort stb. – alkalmaz.
  • A tanulókkal közösen feldolgozza és megbeszéli a tananyagot. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket tisztázza.
  • Házi feladatot ad. Ellátja a diákokat az ennek megoldásához szükséges minden információval, majd le is ellenőrzi ezeket.
  • Rendszeresen felméri a tanulók tudását. Szóban feleltet, dolgozatokat irat, majd ezeket kiértékeli.
  • Felügyeli a gyerekeket. Fenntartja az iskola rendjét, így biztosítva az oktatási munka zavartalanságát.
  • Kapcsolatot tart a szülőkkel. Ezt elsősorban fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával teszi.
  • Részt vesz az iskolai értekezleteken. Tantestületi üléseken, nevelési értekezleteken és továbbképzéseken vesz részt.
  • Rendezvényeket szervez. Ezek lehetnek akár osztálykirándulások vagy sportesemények is.
  • Adminisztrációs feladatokat végez. Vezeti a naplót, majd a félévi és az év végi értékelést követően a tanulók bizonyítványait is.