Tartsd velünk az irányt!

Biztonsági őr

Biztonsági őr

FEOR:
525401
Foglalkozási terület:
Egyéb szolgáltatások
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, hogy kik tekinthetők a biztonsági őrök elődeinek?

Mióta kialakult a magántulajdon, szükség van biztonsági őrökre. Egyik eset, amikor egy magánszemély megbízásából vigyáznak annak értéktárgyaira, ingatlanjaira. Másik eset, amikor egy cég bízza meg, például egy bank, az épület és az ott tartózkodók védelmével. A mai értelemben vett biztonsági őrök elődei a római gladiátorok közül kerültek ki. Őket gazdag római polgárok fogadták fel, és bízták meg a saját és családtagjaik értékeinek és életének védelmével.
 
Tudja-e, hogy mely intézményeket védhetik fegyveres biztonsági őrök?
Minden olyan intézményt fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni, ami az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet végez. Ennek részét képezheti intézmény, tevékenység, vagy szállítás. Vannak olyan területek, aminek védelmét külön törvényi szabályozás írja elő. Ami nem esik külön szabályozás alá, de a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon óvása érdekében indokolt azokra is vonatkozik a kiemelt védelem. Ide tartoznak például a nemzetközi személy és teherforgalmat bonyolító repülőterek, a robbanás-, vagy nukleáris veszélyt jelentő tevékenységek, a postai szolgáltató kiemelt létesítményei, de a nemzeti, kulturális értékek is.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A biztonsági őr elsődleges feladata megbízói tulajdonának védelme. Rábízhatnak csak egy tárgyat, de akár egy egész létesítmény őrzését is. Különböző módszerekkel, akár fegyverrel is őrizheti az adott tárgyat, épületet. A biztonsági őr különféle rendezvényeken is elláthat biztosítási feladatokat, de nagyon fontos hogy ezt a rendezvény megzavarása nélkül tudja teljesíteni.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A biztonsági őr munkája során minden esetben bizonyos szabályok mentén dolgozik. Az esetleges váratlan szituációkban mindig szakszerűen, felelősségének teljes tudatában jár el, és megőrzi hidegvérét. Ez nagyon fontos, ugyanis a rendkívüli helyzetekben létfontosságú döntéseket kell meghoznia, amely megkívánja a higgadt és semleges hozzáállást. Munkája során a következő tevékenységeket, feladatokat végezheti:

 • Kialakítja előre az adott értéktárgy vagy létesítmény védelmi koncepcióját. Ez nagyon fontos a feladatra való felkészülés során.
 • Figyeli a védett objektum környékét. Ezt például őrjáratok során, vagy a biztonsági kamerák segítségével teheti meg.
 • Rendkívüli események alkalmával azonnal intézkedik. Alkalmanként segít a bűncselekményen ért személyek elfogásában is.
 • Pénz- és értékszállítási feladatokat lát el. Megbízóinak vagy munkáltatóinak utasítására elszállítja, és közben megvédi az adott szállítmányt.
 • Adott esetben szállítmányokat, okmányokat, csomagokat ellenőriz. A gyanúsnak talált elemekkel szemben szakszerűen intézkedik.
 • Rendezvénybiztosítási feladatokat lát el. Fesztiválok, gálák, sportesemények alkalmával közreműködik a rendvédelemben, elhárítja az akadályozó, zavaró tényezőket, valamint eltávolítja a renitens személyeket.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A biztonsági őrnek a munkája során különböző eszközöket kell használnia. Mindennapi feladatainak ellátásához ismernie kell a különféle biztonságtechnikai és támadáselhárító eszközök működését és használatát. Érteni kell a behatolás-jelző és riasztó rendszerek kezeléséhez. A többi biztonsági őrrel való kapcsolattartáshoz használ telekommunikációs eszközöket, emellett pedig ismerni kell az elsősegélynyújtás szabályait és eszközeit is. Jellemzően a következő eszközöket használja:

 • gázspray;
 • gumibot;
 • kamerarendszer;
 • rejtett kamera;
 • számítógép, videó rögzítő szoftverrel;
 • rádió adóvevő készülék;
 • elsősegélydoboz;
 • defibrillátor.
Mindezeken kívül a biztonsági őrnek alkalmanként használnia kell kötszereket és gyógyszereket a sikeres elsősegély-nyújtási feladatainak ellátásához, valamint az őrzött tárgy vagy intézmény besorolásától függően fegyvert viselhet, és szükség esetén használhat is. 

Hol végzi a munkáját?

A biztonsági őr munkáját a feladatoktól függően szabadban vagy zárt térben egyaránt végezheti. Leggyakrabban kereskedelmi pénzintézetekben, áruházakban, irodaházakban látnak el őrzővédő feladatokat, azonban a pénzszállító autók védelme is a munkájuk részét képezheti. Rendezvénybiztosításokat elsősorban fesztiválokon, sportpályákon, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken végzik.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A biztonsági őr feladatát alapvetően váltakozó munkarendben látja el. Munkáját több műszakban, gyakran napi több mint nyolc órában végzi, ha 12 órás műszakban dolgozik, akkor a munkanap után megilleti a kötelező szabadnap. Előfordul, hogy nem csak munkanapokon, de hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, hiszen a rá bízott tárgyak és épületek védelmére ilyenkor is szükség van.

 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A biztonsági őr munkája során előfordulhatnak különféle veszélyforrások és ártalmak, amelyekkel a szakembernek szembe kell néznie:

 • környezeti ártalom lehet az alkalmanként kedvezőtlen időjárási viszonyok;
 • az értéktárgyak védelme során óhatatlanul is szembe találkozhat bűnözőkkel, ez pedig sok stresszel, kockázattal, és akár erős érzelmi megterheléssel is járhat.
A veszélyek leküzdésében elsősorban fizikai állapotának magas szinten tartása, és a képzésen tanultak alkalmazása segíthet neki.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A biztonsági őr munkája jó fizikai kondíciót, állóképességet, rátermettséget kíván, de a mindennapokban könnyű fizikaimunkát jelent. A feladatai sikeres elvégezéséhez gyakran hosszabb ideig ülnie vagy állnia kell, amely fokozott megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlopra. Fizikai megterhelést jelenthet munkája során a megfigyelő rendszerek, valamint rendkívüli helyzetek kezelése, a sok járkálás, gyaloglás, amelyek elengedhetetlenek a létesítmény védelméhez. Pszichikai igénybevételt jelenthet munkája során:

 • a munkatársakkal való együttműködés;
 • a folyamatos támadásveszély által okozott stressz;
 • a váratlan helyzetekben való döntéshozás.
A biztonsági őrnek különösen fontos, a nehézségek csökkentésére, kiküszöbölésére, hogy szabadidejében elegendő időt szánjon a fizikai és szellemi feltöltődésre egyaránt. 

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A biztonsági őr munkája során leggyakrabban feletteseivel és telephelyek vezetőivel tart kapcsolatot. Közvetlenül tőlük kapja az utasításokat, és ők jelölik ki számára a munkavégzés szabályait és kereteit is. Gyakran találkozik még:

 • a megrendelőkkel vagy megbízókkal;
 • biztonsági őr kollégákkal;
 • szükség esetén rendvédelmi szervek képviselőivel;
 • az esemény jellegétől függően más hatóságok képviselőivel.
Előfordulhat továbbá, hogy bűnözőkkel találkozik, az ilyen helyzetekre elengedhetetlen a megfelelő felkészültség.
 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A biztonsági őrök havi bruttó átlagkeresete Magyarországon 155.000 forint körül alakul. Statisztikai adatok szerint, országos viszonylatban havi átlag keresetük bruttó 140.000 és 160.000 forint között változhat, ami az elmúlt években nem mutatott jelentős változást. Ezt elsősorban a munkavállaló szakmai tapasztalata, életkora befolyásolja, illetve hogy az ország melyik megyéjében, régiójában végzi munkáját. A keresetet befolyásolhatja, hogy állami- vagy magáncég, illetve, hogy külföldi vagy hazai megbízó alkalmazásában áll a szakember.

 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A munkaerő-piaci előrejelzés szerint a biztonsági őrök munkája iránti kereslet a jövőben is magas lesz, hiszen a vagyonvédelemre mindig szükség van. Lehetőség van különféle állami- és magáncégeknél egyaránt elhelyezkedni. Az elvégzendő feladatok általában megegyeznek, különbség a munkáltató személyében és a munka jellegétől függően a kereseti lehetőségekben jelenhet meg. Az előrejelzések szerint összességében megéri ezt a szakmát választani, ugyanis az ilyen szolgáltatásokra való kereslet állandó.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Ahhoz, hogy a biztonsági őr minden feladatát a megfelelő szakértelemmel és sikerrel végezhesse el, olyan képességekre és készségekre van szüksége, amelyekkel biztonságot nyújt a megbízói számára. Ezek a tulajdonságok elsősorban:

 • Felelősségtudat, mert minden gyanús elemre és felmerülő problémára a megfelelő figyelmet kell fordítania;
 • Önállóság, hogy munkáját közvetlen irányítás nélkül is végezni tudja, felelős döntéseket tudjon egyedül is hozni;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, hogy a váratlan és rendkívüli helyzeteket higgadtan és nagyfokú szakértelemmel legyen képes kezelni;
 • Figyelem, amivel képes kizárni, vagy mérsékelni a munkavégzést befolyásoló külső és belső hatásokat, hosszan és állandó szinten tudja tartani a munkára irányuló figyelmet, annak érdekében, hogy a megvédendő tárgy vagy létesítmény védelmi feladatait maradéktalanul elláthassa.
Mindezek mellett nagyon fontos a biztonsági őr számára a jó fizikai erőnlét, hiszen munkája alkalmanként megkívánhatja a testi és fizikai erő használatát. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A biztonsági őrnek feladatai végzése közben gyakran kell hosszabb ideig ülve vagy állva megfigyelő tevékenységet végeznie, amelyhez elengedhetetlenül fontos az érzékszervek épsége. Mivel előfordulhat, hogy munkája során egyes helyzeteket testi erejének használatával kell megoldani, így a jó erőnlét is kulcsfontosságú ebben a szakmában. Megbízásainak jelentős részében más biztonsági őr kollégákkal is együtt kell működni, valamint követni kell feletteseinek utasításait is. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket megértse, valamint hogy kollégáival érthetően tudjon kommunikálni. A sikeres munkavégzés ezek alapján a következő egészségügyi követelmények megléte tudják biztosítani:

 • jó látás;
 • ép hallás
 • jó fizikai kondíció, ép csontozat, izomzat, testfelépítés;
 • megfelelő idegi teherbíró képesség;
 • végtagok épsége.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A biztonsági őrnek elsősorban azokban a tárgyakban kell eredményesnek lennie, amelyek lehetővé teszik a jó fizikumot, a környezetének, illetve a megbízások hátterének megértését. A következő tantárgyak tudják ezeket megalapozni:

 • testnevelés és sport – mivel gyakran testi erejét kell használnia feladatai során;
 • környezetismeret – az adott létesítmény, tárgy védelmi stratégiájának kidolgozásához;
 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – az emberek viselkedésének megértéséhez, a munkáját szabályzó előírások értelmezéséhez.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A biztonsági őr akkor érzi magát igazán jól, ha munkájának belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye van. Az őt érdeklő tevékenységek gyakran kívánnak fizikai erőkifejtést és testi ügyességet. Szívesen dolgozik különböző eszközökkel, műszerekkel, és fontos számára, hogy megértse ezek működését. Szeretik jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezni munkájukat, és biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, tudják, meddig terjed a felelősségük. 

 • Megvalósító
 • Tárgyias

Mi jellemző a Biztonsági őr munkájára?

Kültéri helyszínen (50%)
(50 - 50)
Beltéri helyszínen (50%)
Változatos (35%)
(35 - 65)
Monoton (65%)
Végrehajtó (100%)
(100 - 0)
Irányító (0%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Személy- és vagyonőr (32 861 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Személy- és vagyonőr megnevezésű alsó középfokú szakképesítés megszerzése szükséges.

E mellett betölthető a munkakör az alábbi szakképesítésekkel is: Fegyveres biztonsági őr (OKJ 53 861 05); Biztonságszervező (OKJ 52 861 01); Kutyavezető-vagyonőr (OKJ 33 861 01); Testőr (OKJ 33 861 02).
 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola 8 évfolyamának elvégzése. További feltétele még megfelelni az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, és a büntetlen előélet. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Személy- és vagyonőr szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között szerezhető meg, melynek során a képzés óraszáma 320-450 óra között változhat.

 A képzés során 40%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 60%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.
A személy- és vagyonőrök képzésről és vizsgáztatásáról a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága gondoskodik, együttműködve a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával (68/2012. (XII. 14.) BM rendelet).

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak elsősorban az egyes védelmi és őrzési területeken megszerezhető jártasságok elsajátítását támogatják. A képzés során tanult főbb területek:

 • magán-biztonságvédelmi feladatok;
 • objektumőri feladatok;
 • személy-, vagyonőr speciális feladatai.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A Személy- és vagyonőr szakképzés elvégzését követően a legjellemzőbben az alábbi munkakörök tölthetők be:

 • Biztonsági őr
 • Értékszállító
 • Munkahelyi biztonsági felügyelő
 • Repülőtéri biztonsági őr
A Biztonsági őr szakképesítés birtokában lehetőség van a következő szakképesítés-ráépülések elsajátítására, amelyek segítségével más területen is el lehet helyezkedni:
 • Testőr 33 861 02
 • Kutyavezető-vagyonőr 33 861 01
Ezek mellett, a továbbtanulással a következő szakképesítések megszerzésére is van lehetőség:
 • Fegyveres biztonsági őr 53 861 05 (fegyverelméleti szakhatósági valamint egészségügyi, pszichológiai alkalmassági engedély birtokában.);
 • Biztonságszervező 52 861 01. 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.vagyonorujsag.hu – Vagyonőr Újság – Biztonsági szakemberek, cégek és szervezetek portálja
 • www.biztonsagiorok.hu
 • www.szvmszk.hu – a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara hivatalos honlapja
 • Mácsár: Biztonsági őr, testőr, vagyonőr gyakorlati ismeretek. Defencefor Life Akadémia speciális képzési rendszer. 2010.
 • Devecsai, Kapor, Péntek, Nádas: Bevezetés a biztonsági őr és a testőr szakmába. A&A Kft. 1995.
 • Guttengéber, Szili: Személy- és vagyonőrök, biztonságtechnikai szakemberek tankönyve. Pro-Sec Oktatásszervező Kft. 1997.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Munkája nehézségeiről kérdeztük Ádámot, aki 7 éve dolgozik biztonsági őrként: „Legnagyobb nehézség a munkámban az, hogy folyamatosan éber tudjak maradni. Mivel nálunk szerencsére elég ritkák a betörések és a rablási kísérletek,- ha az ember nem vigyáz, könnyen figyelmetlenné válhat,- amit éles szituációban viszont nem engedhet meg magának.  Adott esetben több hónapnyi komolyabb eseménytelenség után, hirtelen nagyon ott kell lenni, ha történik valami. Egyébként mindig is a testnevelés volt a kedvenc tantárgyam, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ezzel szeretnék valamit kezdeni. Ma is rendszeresen járok edzeni, küzdősportot végzek már 11 éve, és ez hatalmas segítséget jelent nem csak a munkámban, hanem a mindennapokban is.”

További érdekességek

Ön szerint a nagy nemzetközi rendezvényeken hány biztonsági őr dolgozik?

A nagy nemzetközi sporteseményeken, világversenyeken, fesztiválokon rendkívül sok biztonsági őr dolgozhat egyszerre. Számuk elsősorban a rendezvény nagyságától, az oda látogató emberek számától függ. Egy hazai labdarugó mérkőzésen adott esetben több száz biztonsági őr teljesíthet szolgálatot, de például egy olimpiai rendezvénysorozaton több ezren is dolgozhatnak. Az ilyen rendezvényeken a biztonsági őrök munkájának összehangolása nagyon nagy odafigyeléssel és felelősséggel jár, ez elengedhetetlen a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Tudta-e, hogy léteznek biztonsági őr robotok is?

Az elmúlt években kutatók sok munkát és energiát fektettek abba, hogy a biztonsági őrök munkájának monoton részeit robotokkal végeztethessék. El is készültek az első prototípusok. A robot biztonsági őr 360 fokos szögben látó kamerával és jó minőségű mikrofonnal van felszerelve, így mindent lát és hall maga körül. Rendelkezik sebesség- és távolságmérővel, infravörös kamerával, radarral, sőt, arcfelismerő berendezéssel is. Mozgásához mindezeket az érzékelőket használja.

 

Ön szerint milyen kutya a legmegfelelőbb őrző-védő feladatok ellátására?

A legtöbb ember sajnos nem engedheti meg magának, hogy biztonsági őrt fogadjon, azonban a ház és a kert védelméhez egy megfelelően kiválasztott kutya is nagyban hozzá tud járulni. Az őrző-védő kutyák általában könnyen taníthatóak, éberek és gyorsan kiképezhetők, ám ha gazdájuk nem bánik velük elég következetesen, akár veszélyessé is válhatnak. A legelterjedtebb őrző védő kutyafajták például a bokszer, a bulldog, a dobermann, a németjuhász és a rottweiler. 

Mit gondol, milyen sportok a leghasznosabbak a biztonsági őrök számára?

Nagyon sok biztonsági őr sportol rendszeresen, hogy megőrizze fizikai erőnlétét. A legtöbben testépítéssel növelik izomzatukat, és jelentős részük emellett valamilyen küzdősportot is űz. A különféle küzdősportok hatalmas segítséget jelenthetnek a biztonsági őr munkája során, hiszen növelhetik hatékonyságukat a személy- és vagyonvédelemben. Többek között a következő küzdősportokat választják: kick-box, muay thai, MMA, krav maga, és kungfu.

Munkaadók mondták

Vissza az listához