Tartsd velünk az irányt!

Hogyan segíthetem gyermekem pályadöntését?

Budapest, 2015.08.19.

Ahhoz, hogy a fiatalok reális ismeretekkel rendelkezzenek, és megfelelő döntést hozzanak, már általános iskolás korban érdemes foglalkozni a pályaválasztással. A szülői segítség a tanulási és pályaorientációs folyamat során más és más feladatokra kell, hogy irányuljon.  

A pályaorientációt, ahogyan Szilágyi Klára megfogalmazásából is kiderül olyan folyamatként definiáljuk „amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén.” (Szilágyi, 2000) Felmerül tehát a kérdés, hogy szülőként – mint támogató háttér –, milyen területekre szükséges fókuszálni a gyermekek érdekében? A sikeres pályaorientációs folyamatban három fő területen van a hangsúly. Az önismereten, a pályaismereten és a munkaerő-piaci ismereteken. Röviden vegyük ezeket sorba, hogy jobban megérthessük a döntési folyamatot.

Önismeretünk tulajdonképpen az önmagunkról alkotott kép, ami meglévő erősségeink és gyengeségeink ismeretének összessége. Reális önismeret esetén képességeinknek megfelelő pályát, iskolát - majd később munkát – választunk, így sikerélményekben lesz részünk. Az önmagunkról alkotott kép kialakulásában meghatározó szerep jut a tapasztalatainknak, a minket ért sikereknek, kudarcoknak, gyermekkorban pedig kiemelt szerepe van a szülők, barátok dicséreteinek.

A pályaismeretünk megmutatja, tisztában vagyunk-e az egyes foglalkozások jellemzőivel, hogy pontosan milyen feladatokat végeznek a különböző területen dolgozó szakemberek, milyen körülmények között és milyen eszközökkel dolgoznak. Fontos, hogy már az általános iskola ideje alatt bevezessük a gyermekeket a foglalkozások, szakmák világába és legyen fogalmuk, arról, hogy mit csinál a szülő vagy a nagybácsi a munkahelyén. Minél inkább személyes tapasztalatot szerez a gyermek az egyes foglalkozásokról, annál reálisabb lesz a pályaismerete.

A munkaerő-piaci ismeretek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy piacképes foglalkozást válasszunk. A gyorsan változó gazdasági helyzet ugyan nem támogatja a kiszámíthatóságot, de a munkaerőpiac alapos ismerete megkönnyítheti majd a könnyebb és gyorsabb elhelyezkedést az iskola befejezése után.

Amit szülőként tehet gyermeke pálya- és iskolaválasztásának támogatásáért:

  • kísérje figyelemmel, hogyan fejlődnek gyermeke képességei és milyen az érdeklődési területe
  • biztosítson lehetőséget gyermeke számára, hogy gyakorolhassa döntési képességét, megtanulva a következményekkel járó felelősséget
  • ismertesse meg az Ön, a rokonok és a családi barátok munkakörülményeit
  • beszélgessenek minél többet gyermeke kedvenc tantárgyairól, vágyairól és a távolabbi jövőről
  • biztatassa gyermekét a kreativitásra, az életen át tartó tanulásra
  • kísérje figyelemmel gyermeke iskolai teljesítményét, erősségeit
  • látogassanak el pályaválasztási kiállításokra, iskolai nyílt napokra
  • olvassa el a Tudástár/Hasznos információk szülőknek almenüben lévő cikkeket

 

Vissza a információkhoz