Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Otthonvezető
132410
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

Az otthonvezető (bentlakásos gyermek-és ifjúságvédelmi intézményben) munkájának középpontjában a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése és a társadalomba történő beilleszkedésük támogatása áll. Feladata, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretet figyelembe véve, a jogszabályoknak megfelelően működtesse az intézményt. Mindennapjainak része a rászoruló gyermekek ellátásának és fejlődésének figyelemmel kísérése.

 • Költségvetést készít, melyben meghatározza, hogyaz önkormányzat, vagy az állam által adott pénzbeli juttatásokat az intézmény milyen célokra és milyen arányokban költi el.
 • Jóváhagyja, hogy az intézmény milyen bútorokkal, eszközökkel legyen felszerelve, kiválasztja az intézményben dolgozókat.
 • Dönt a gyermekek elhelyezéséről, majd előkészíti, hogy a gyermek visszakerülhessen családi környezetébe, vagy életkor függvényében önálló életét kezdhessen.
 • Szociális programokat koordinál – pl. közösségi kirándulások, egyéni logopédia –,hagy jóvá, majd ellenőrzi azok minőségét.
 • Nyilvántartásokat vezet akimenő számlákról – gazdasági vezető segítségével, vagy önállóan –, agyermekek és a gondozókadatairól adatbázisokat állít(tat) össze.
 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzőenaz irodájában, a nevelőkkel közös helyiségekben végzi. Ezen túl tartózkodhat a gyerekek iskolájában vagy szervezett intézményi programokon.
 • Munkaidő:normál munkarend szerint látja el feladatait, hétfőtől péntekig 40 órában, de előfordulhat a túlórára, vagy hétvégi munkavégzés is.

Az otthonvezető (bentlakásos gyermek-és ifjúságvédelmi intézményben) munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség, a stressz és/vagy konfliktusok kezeléséhez;
 • ép kezek, ép ujjak, többek között a számítógép használata során;
 • jó látás, a dokumentációk kezelése érdekében stb.;
 • fertőző kézbőr és egyéb betegségek, krónikus bélbetegség nélküli egészségi állapot – mert sok gyermek között dolgozik;
 • jó hallás, a gyerekekkel, munkatársakkal való kapcsolattartás érdekében.

Hallás- és mozgássérültek a sérülés mértékétől függően végezhetik ezt a tevékenységet.

 • Irányító
 • Közösségi
 • Megvalósító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Irányító, Végrehajtó