Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
132800
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységeket, szolgáltatásokat az oktatási tevékenységet folytató egységekben. Feladatai: a) oktatási programok meghatározása az oktatási hatóságok és a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül; b) tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és ellenőrzése; c) az oktatói munka összehangolása, irányítása; d) az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése; e) kapcsolattartás az intézményi fenntartókkal, tantestülettel, a szülői és más közösségi csoportokkal.
 • Tervezi, szervezi, irányítja,és ellenőrzi a szervezeti egység tanácsával együttműködve az óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, főiskolák és egyetemek, egyetemi, főiskolai karok, tanszékek munkáját
 • Szervezi, vezeti és ellenőrzi a tanítók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységét
 • Összehangolja az egységek oktatói munkáját
 • Meghatározza az osztályok, csoportok, tankörök számát
 • Elkészíti vagy elkészítteti az órarendeket, az oktatók és tanárok beosztását
 • Jóváhagyja a kari, tanszéki kinevezéseket
 • Részt vesz a különböző tantestületek, bizottságok és az iskolavezetőség munkájában
 • Képviseli az egységet az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs, azonban a mozgásszegény életmód megterheli a mozgásszerveket
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
 • Irodai munka, jelentős fizikai igénybevétel nincs
 • A feladatellátás gyakran utazással jár
 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.
 • Az oktatáspolitikai változások követése kiemelt feladat lesz
 • A tualajdonosi szerkezet jelentős átalakulása a közeljövőben nem várható.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A minőségbiztostási tevéekenység aránya jelentősen változik a vezető munkájában.