Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
141200
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet humánpolitikai tevékenységét, személyzeti munkáját. Feladatai: a) az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása; b) programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra; c) tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére; d) részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben; e) munka- és egészségvédelmi programok felügyelete; f) a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása; g) szervezeti egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása; h) az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; i) képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerő-közvetítő irodákkal, munkaerő-kölcsönző irodákkal, képző és átképző intézményekkel); j) költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása; k) vezetői információs rendszerek fejlesztésének és megvalósításának felügyelete; l) a munkavállalók jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása.