Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Szociális munkás és tanácsadó
231200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
Szociális szolgáltatási foglalkozások
Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat. Feladatai: a) a lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása; b) a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása; c) az ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést biztosítanak számukra a válsághelyzetek megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében; d) segítségnyújtás, és egyéni vagy csoportos tanácsadás a válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek, a veszélyeztetett, illetve gondozásba vett gyermekeknek és családjaiknak (a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében), a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, szükség esetén gyámügyi eljárás kezdeményezése; e) a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, családok átmeneti otthonában az ellátáshoz való hozzájutás szervezése; f) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyek intézése, a gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, a családba történő visszailleszkedés segítése (szociális utógondozó munka); g) nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés szervezése családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni; h) életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés, rehabilitációs foglalkozások szervezése és vezetése; i) a szenvedélybetegségekkel, a szexuális magatartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás, a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység; j) közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, egyházak, és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között; k) az ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén; l) esetelemzés szakmai közösségekben, szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken való részt vétel.
 • főleg hátrányos helyzetű emberekkel vagy csoportokkal dolgozik, a nehéz élethelyzetből fakadó problémák megoldása érdekében
 • meghatározza a probléma természetét, okát és a szüksége szolgáltatás tipusát
 • környezettanulmányt végez
 • segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában
 • megfelelő intézményekhez irányítja őket, ahol jogi, anyagi, orvosi segítséget kaphatnak
 • közbenjár az önkormányzatoknál a különböző hátrányos helyzetű személyek érdekében
 • az egészségügyben együttműködik az orvossal, a többi egszségügyi dolgozóval a beteg kezelésében
 • az igazságügy területén közreműködik a intézményben folyó reintegrációs munkában
 • a munka- és pályatanácsadás területén közreműködik a munkahely megtalálásához és megtartásához szükséges stratégiák kialakításában
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyeket intézi
 • idegrendszeri betegségek kizáró vagy korlátozó jellegűek
 • halló- és beszélő szervek nagymértékű károsodása kizáró ok
 • túlnyomórészt ülő munka (gerincbántamak kialakulásának veszélye)
 • részben zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik, de terepmunkát is végez
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik
 • pszichés és érzelmi megterhelés
 • stressz hatások, kiégési tünetek megjelenése
 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése a nyilvántartások, felmérések, kiértékelések területén.
 • Megjelent a szociális területén az on-line tanácsadás, várható az elterjedése.
 • A civilizációs ártalom okozta szociális és pszichés problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
 • A közeljövőben a gazdasági válság következtében nő a hátrányos helyzetű személyek és családok száma.